Parcuri industriale

Parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producție, în care se desfășoară activități economice, preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificarea cercetărilor științifice şi dezvoltare tehnologică într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni.

 

Până la moment, în baza Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale au fost lansate 10 parcuri industriale, inclusiv:

- 2 în baza societăților pe acțiuni cu cota majoritară a statului (PI „Tracom”, mun. Chișinău și PI „Răut”, mun. Bălți)

- 4 în baza proprietății publice (PI „Cimişlia”, or. Cimișlia; PI „Edineţ”, or. Edineț; PI „Comrat”, or. Comrat; PI „Cahul”, or. Cahul)

- 2 în baza proprietății publice-private (PI „Triveneta Cavi Divelopment” și PI „CAAN” din or. Strășeni)

- 2 în baza proprietății private (PI „Bioenergagro”, or. Drochia și PI „FAIP”, or. Durlești).

 

Din punct de vedere geografic, parcurile industriale sunt repartizate pe tot teritoriu țării pe o suprafață totală de 222.4 ha.

 

Principalii indicatori de la lansarea parcurilor industriale:

Volumul investiților – 2 373,6 mln lei

Numărul locurilor de muncă create – 4268

 

Suma impozitelor și taxelor achitate – 1817,7 mln lei.

 

Printre oportunităţile pe care le oferă Parcurile Industriale pentru investitori se notează:

 

- reducerea cheltuielilor şi perioadei de timp necesare pentru lansarea activităţii de producţie;

- procurarea terenurile aferente construcţiilor la preţul normativ;

- suport tehnic, juridic şi consultativ în procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive;

- suport financiar pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie;

- reducerea riscurilor legate de activitatea economică.

 

5 pasi pentru obtinerea titlului de Parc Industrial si care sunt facilitatile acordate

 

Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru anul 2017 (10.01.2019)

 

Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru 9 luni anul 2015

 

Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru anul 2014


Raport privind crearea, dezvoltarea și funcționarea parcurilor industriale pentru 9 luni ale a. 2014 

 

Studii de fezabilitate:

 

  1. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial din or. Cahul
  2. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial in baza fostei Asociatii de productie ''Uzina de tractoare din Chisinau''
  3. Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial pe teritoriul S.A. RĂUT or. Bălţi
  4. Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial pe teritoriul S.A. „Uzina de maşini de salubritate Făleşti” or. Făleşti
  5. Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial pe teritoriul S.A. „CAAN” or. STRĂŞENI
  6. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial in cadrul subzonei nr.3 a ZEL "Bălţi"
  7. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial in raionul Hînceşti
  8. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial in raionul Cantemir
  9. Studiu de fezabilitate privind crearea parcului industrial in raionul Edineţ
  10. Studiu de fezabilitate privind Crearea Parcului Industrial în oraşul Căinari