Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Perspectivele de promovare a exporturilor și sporirea competitivității producătorilor autohtoni prezentate la ”Moldova Business Week” 2017
10/05/2017 - 18:41

5 octombrie, Chișinău - ”Creșterea economică a Republicii Moldova poate fi realizată  prin sporirea competitivității producătorilor autohtoni și promovare exporturilor, precum și susținerea exportatorilor în procesul de promovare a mărfurilor peste hotare”, a declarat astăzi Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei și Infrastructurii în ceea de a trei zi săptămânii ”Moldova Business Week” 2017.

 

Guvernul are ca sarcină dezvoltarea economiei autohtone, care poate fi realizată prin atragerea investițiilor și promovarea exporturilor. Iar creşterea accelerată şi durabilă a venitului național este posibilă doar prin intermediul sporirii şi diversificării exporturilor și astfel, îmbunătățirea semnificativă a standardelor de viaţă a populației, a menționat viceministrul Economiei și Infrastructurii.

 

În context, Vitalie Iurcu a specificat ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de Asociere RM-UE, exporturile către piața europeană a atins un volum semnificativ și continuă să crească, constituind 65 la sută în anul 2016 din volumul total de exporturi, iar spre statele CSI constituie peste 20 la sută din volumul total de exporturi, și respectiv spre celelalte state, precum Turcia, Elveția, SUA, Georgia și China, de circa 15 la sută, având o rată relativ constantă pe parcursul ultimilor ani. De asemenea, semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană a permis crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre UE și Moldova, ceea ce a dinamizat exporturile moldovenești pe piața comunitară.

 

în bază aprobării Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului pentru perioada anilor 2016 – 2020 au fost selectate șapte cele mai competitive sectoare cu cel mai mare potențial de creștere semnificativă a exporturilor moldovenești, și anume agricultura, în special agricultura ecologică, Industria alimentară, Industria automotive, ce include fabricarea de mașini și echipamente, Fabricarea de utilaje și piese, Echipamente electrice, Industria ușoară, ce include textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și piele, Sectorul de informații și comunicații, și Business Proces Outsourcing. Aceste sectoare constituie pilonii principali a economiei naționale, produsele cărora sunt cele mai orientate spre export și domenii generatoare de cele mai multe noi locuri de muncă, a accentuat Vitalie Iurcu.

 

Analizând toate sectoarele competitive ale economiei naționale și situației de facto a exporturilor, Guvern atrasat anumite priorități pentru dezvoltarea lor prin dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul public și privat din partea statului, prin simplificarea iniţierii afacerilor, facilitarea fluxului de credite, înlăturarea barierelor neargumentate pentru comerţ, etc., continuarea reformelor structurale, dezvoltarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională, promovarea unei politici fiscale prudente şi implementarea reformelor menite să reducă cheltuielile publice ineficiente, asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea ratei inflaţiei la nivel redus şi stabilităţii cursului de schimb, etc. De asemenea, Centrele de inovare existente și planificate urmează să dezvolte programele de dezvoltare relevante pentru piețele țintă și necesitățile antreprenorilor. Iar Guvernul de comun cu agențiile de dezvoltare și partenerii de dezvoltare, urmează să își concentreze atenția asupra creării centrelor de incubare și dezvoltare a sectoarelor, incubatoare de afaceri, Tekwill, ZipHouse, precum și sectoarelor IT.  Aceasta va permite încurajarea tinerilor să creeze mai multe start-up-uri orientate spre producere și export, respectiv creând locuri de muncă.

 

 

În final, Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei și Infrastructurii a estimat că toate acestea și alte măsuri întreprinse de Ministerul Economiei și Infrastructurii de implementare a politicilor guvernamentale, vor sprijini la un nivel înalt producătorii autohtoni și cei ce desfășoară o afacere în Republica Moldova în procesul de export, organizării evenimentelor de promovare, expoziții, forumuri, vizite de studiu, și realizarea schimburilor comerciale  cu toate statele europene și din vecinătate.

Imagini: 
modelul_costului