Titlu

PNUD și BEI reconfirmă sprijinul financiar pentru domeniul eficienței energetice
06/14/2017 - 11:37

14 iunie, Chișinău - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova (PNUD) și Banca Europeană pentru Investiții (BEI) au reconfirmat disponibilitatea pentru sprijinirea financiară a proiectelor din domeniul eficienței energetice din sectorul public și rezidențial,în cadrul întrevederii de ieri cu conducerea Ministerului Economiei.

 

Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Dafina Gercheva, reprezentant permanent PNUD în Republica Moldova, Stefan Liller, reprezentant permanent adjunct PNUD în Moldova, precum și Antonio Castillo, șeful reprezentanței BEI în Moldova au făcut un schimb de informații privind procedeul de avansarea în elaborarea și realizarea proiectului „Deblocarea pieței de eficientizare energetică a sectorului clădiri din Republica Moldova” („Unlocking Building Energy Efficiency Retrofit Market in Moldova”).

 

Referindu-se la barierele existente pentru investițiile orientate spre măsuri de eficiență energetică din sectorul clădirilor din domeniul public și privat, viceministrul Economiei a specificat cele precum sunt costul ridicat al resurselor financiare, lipsa unui cadrul legal adecvat privind activitatea asociațiilor de proprietari, bariere administrative, conștientizarea slabă a importanței eficienței energetice, fenomenul sărăciei energetice, etc.. De asemenea, a accentuat că autoritățile naționale cu suportul PNUD și BEI prin proiectului dat și-au propus o abordare minuțioasă a tuturor acestor problematici. ” Transferul de expertiză și bunele practici dintre autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare privind implementarea proiectului „Deblocarea pieței de eficientizare energetică a sectorului clădiri din Republica Moldova” va asigura consolidarea capacităților locale pe domeniul eficienței energetice”, a menționat Vitalie Iurcu.

 

Dafina Gercheva, reprezentant permanent PNUD în Moldova a menționat că Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în calitatea sa de Agenție acreditată pe lângă Fondul Verde pentru Climă, va înainta Propunerea de proiect pentru finanțare în adresa Fondului, în luna Iunie curent, urmând ca în scurt timp să fie obținută o poziție de principiu asupra oportunității implementării unei astfel de inițiative în Republica Moldova și dezvoltării ulterioare a tuturor mecanismelor și  aranjamentelor de natură operațională și administrativă.

 

În final, viceministrul Economiei Vitalie Iurcu a mulțumit înalților reprezentanți ai PNUD și BEI din Moldova pentru suportul continuu oferit Guvernului Republicii Moldova în depășirea provocărilor de pe agenda energetică, reiterând angajamentele Executivului privind dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.

 

Proiectul „Deblocarea pieței de eficientizare energetică a sectorului clădiri din Republica Moldova” („Unlocking Building Energy Efficiency Retrofit Market in Moldova”)  este orientat spre deblocarea finanțărilor pentru clădirile din sectorul public și rezidențial prin crearea unui cadru juridic confortabil și a unui climat investițional propice, precum și atragerea resurselor financiare adiționale din partea unor inițiative globale de abordare a problematicilor de mediu, precum este Fondul Verde pentru Climă (FVC). Astfel, bugetul preconizat al inițiativei este de circa 86 milioane dolari SUA, dintre care 60 milioane dolari SUA oferite de către BEI, iar 26 milioane dolari SUA obținute în calitate  de resurse nerambursabile din partea FVC.