Politici și reglementări tehnice în construcții

 

Secția politici și reglementări tehnice în construcții este subdiviziunea funcțională a direcției urbanism construcții și locuințe din structura organizatorică a Ministerului Economiei și Infrastructurii, care asigură îndeplinirea funcțiilor acestuia, în limitele competențelor acordate, privind reglementările specifice tehnice și de armonizare a activităților din sectorul urbanistic în cadrul politicii generale a Guvernului, precum și îndeplinirea rolului de autoritate de stat în domeniu.

 

Secția politici și reglementări tehnice în construcții are ca obiect de activitate următoarele funcții:

 

  1. Elaborează și promovează documentele de politici în domeniu, ajustându-le la standardele comunității europene;
  2. Elaborează cadrul legislativ și normativ necesar pentru realizarea obiectivelor in domeniile sale de activitate și asigură compatibilitatea prevederilor legislației naționale în domeniu cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și cu legislația comunitară;
  3. Asigură procesul de elaborare, analiză, monitorizare și evaluare a documentelor de politici în urbanism, precum și contribuie la estimarea impactului social, economic, financiar și de altă natură al documentelor de politici;
  4. Determină direcțiile prioritare de activitate și elaborează strategii și programe în urma evaluării situației din domeniu și din sectoarele aferente acestuia;
  5. Participă în limitele competentelor funcționale, la realizarea activităților de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiționale precum și de cooperare interregională in cadrul programelor internaționale.