Politici în urbanism

Secția politici în urbanism

 

Secția politici în urbanism este subdiviziunea funcțională a direcției urbanism construcții și locuințe din structura organizatorică a Ministerului Economiei și Infrastructurii, care asigură îndeplinirea funcțiilor acestuia, în limitele competențelor acordate, privind reglementările specifice tehnice și de armonizare a activităților din sectorul urbanistic în cadrul politicii generale a Guvernului, precum și îndeplinirea rolului de autoritate de stat în domeniul urbanistic.

 

Secția a fost creată în conformitate cu Regulamentul, structura şi efectivul-limită al Ministerului Economiei şi Infrastructurii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690 din 30.08.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 792) și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispozițiile Guvernului, regulamente, ordinele şi dispozițiile ministrului, alte acte normative, inclusiv cele internaționale de specialitate, precum şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcționare.

 

Secția politici în urbanism are ca obiect de activitate următoarele sarcini:

 

  1. Elaborează cadrul legislativ și normativ necesar pentru realizarea obiectivelor in domeniile sale de activitate și asigură compatibilitatea prevederilor legislației naționale în domeniu cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
  2. Elaborează și promovează documentele de politici în domeniile urbanismului, ajustându-le la practicile comunității europene;
  3. Asigură procesul de elaborare, analiză, monitorizare și evaluare a documentelor de politici în urbanism, precum și contribuie la estimarea impactului social, economic, financiar și de altă natură al documentelor de politici;
  4. Determină direcțiile prioritare de activitate și elaborează strategii și programe în urma evaluării situației din domeniu și din sectoarele aferente acestuia;
  5. Participă în limitele competentelor funcționale, la realizarea activităților de cooperare transfrontalieră în cadrul proiectelor investiționale precum și de cooperare interregională in cadrul  programelor internaționale.