Titlu

Procesul de elaborare a Raportului naţional pentru Conferinţa ONU HABITAT III abordat în Comisia Naţională
11/13/2015 - 14:12

13 noiembrie 2015, Chișinău - Prima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Raportului naţional al Republicii Moldova pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite HABITAT III cu privire la locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă a avut loc la 12 noiembrie, curent, fiind condusă de Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride. 

 

La ședință au fost prezentate rezultatele activităților privind  elaborarea Raportului naţional, care va fi  prezentat de Republica Moldova în cadrul celei de-a III Conferinţă a ONU cu privire la locuințe și dezvoltare urbană durabilă, care va avea loc în orașul Quito, Ecuador, în perioada 17-20 octombrie 2016. 

 

Raportul va fi elaborat cu asistența nemijlocită a autorităților publice centrale și locale și societății civile și va conţine o evaluare a angajamentelor Republici Moldova asumate în Raportul precedent pe un şir de domenii conexe rocesului de dezvoltare urbană durabilă, cum ar fi politicile în domeniul locuinţelor, relaţia dintre mediul urban şi rural, mobilitatea urbană, domeniul energetic, sănătate, transporturi, alimentare cu apă, canalizare, ocuparea forței de muncă, descentralizarea ș.a.

 

Astfel, Raportul Național va acoperi toate aspectele direcțiilor de dezvoltare din economia națională și va fi disponibil pentru toate țările membre ale Organizației Națiunilor Unite, în funcție de diferite proceduri de raportare în domeniul economic, social și de mediu, reflectînd diferențe în caracteristicile și prioritățile la nivel regional, național, și mai mici, în special la nivel local.

 

Totodată, prezentarea Raportului va permite ţării să participe, pe platforma globală, la un schimb de experiență, constituind şi o oportunitate pentru a discuta provocările cu care se confruntă statele lumii pe dimensiunea dezvoltării urbane.

 

În acest sens, Stephane Bride a subliniat consolidării eforturilor tuturor instituțiilor implicate pentru a asigura elaborarea calitativă şi în termenii prestabiliţi a Raportului. 

 

La finalul ședinței, Comisia a decis continuarea activităților privind  elaborarea Raportului naţional al Republicii Moldova pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite HABITAT III cu privire la locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă este satisfăcătoare.  Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor  a realizat cerințele stabilite cu excepția achiziționării lucrărilor de redactare, traducere şi editare a Raportului naţional identifica resursele necesare pentru lucrările.

 

De asemenea, s-a propus ca Ministerul Finanțelor în termen de 10 zile să elaboreze propuneri privind identificarea resurselor necesare pentru lucrările de redactare și traducere în anul 2015 a Raportului. Autoritățile publice centrale și locale, organizațiile non-guvernamentale în termen de 5 zile să prezinte propuneri privind modificare și completarea componenței nominale a Comisiei Naţionale pentru elaborarea Raportului ș.a. 

 

Menţionăm că Republica Moldova este la al doilea exerciţiu de acest fel, primul Raport naţional fiind prezentat de Republica Moldova în cadrul conferinței HABITAT II care a avut loc în anul 1996 la Istanbul, Turcia. Următoarea ședință a Comisiei urmează să aibă loc până la sfârșitul anului curent.