Proiecte de asistenţă în domeniul energetic

Proiecte de asistenţă pentru dezvoltare în domeniul energetic 

 

Programul de susţinere a politicilor sectoriale “Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” (PSPS Energie)

 

Obiectiv general: Susţinerea politicilor sectoriale (PSPS) "Asistență pentru Reforma Sectorului Energetic", este de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în implementarea reformelor în sectorul energetic, cu un accent special pe securitatea aprovizionării, eficiența energetică și energia regenerabilă. Proiectul asigură finanțare, asistență tehnică și dialog politic privind activitățile prioritare de mare importanță pentru populația Republicii Moldova și dezvoltarea sectorului energetic. Acordul de Finanțare a fost semnat între Guvernul Republicii Moldova și UE în decembrie 2011.

 

Perioada de implementare: 2011 – 2013

Donator: Uniunea Europeană

Buget: 42,6 mil € (dintre care 40 mil €  pentru sprijinirea Programului și 2,6 mil €  pentru Asistența Tehnică).

 

Sprijinul bugetar al UE este furnizat în trei tranșe, o tranșa fixă de 13 mil €, care a fost deja distribuita și două tranșe variabile, planificate pentru 2013 și 2014. Suma tranșelor variabile depinde de gradul de realizare a anumitor obiective concrete și indicatori care sunt enumerați în Matricea de Politici, separate pentru finele anului 2012 și 2013, conveniți și atașați la Acordul de Finanțare. De exemplu, adoptarea Strategiei Energetice până în 2030 revizuite, instituirea și finanțarea Fondului pentru Eficiență Energetică și implementarea proiectelor de eficiență energetică și de energie regenerabilă în sectorul public sunt câteva din obiectivele prevăzute pentru 2012.

 

Contacte:

Alexandre Darras,

Manager de Program,

Delegaţia Uniunii Europene,

Str. Kogîlniceanu 12

tel. 50 52 10 . Ext. 308

 

Proiectul de Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de susţinere a politicilor sectoriale: "Asistenţă pentru reforma sectorului energetic" (Proiectul AT-PSPS Energie)

 

Obiectiv: Suport în implementarea reformelor sectorului energetic și pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor PSPS "Asistență pentru reforma sectorului energetic".

Donator: Uniunea Europeană

Buget:  2,6 mil € .

 

Activităţile acestui Proiect de asistență tehnică includ:

 

 • Asigurarea asistenței în vederea actualizării documentelor de politici ale Republicii Moldova privind energia și a cadrului juridic / de reglementare a implementării politicilor sectoriale;
 • Asigurarea asistenței pentru reforma instituțională a sectorului energetic, cu un accent special pe eficiență energetică și energie regenerabilă;
 • Asigurarea asistenței pentru promovarea cercetării și dezvoltării potențialului de energie regenerabilă în Republica Moldova;
 • Asigurarea asistenței privind conștientizarea și diseminarea celor mai bune practici în eficiență energetică și energie regenerabilă;
 • Asigurarea asistenței privind îmbunătățirea planificării financiare și coordonării în sectorul energetic;
 • Asigurarea activităților de fortificare a capacităților corespunzătoare Proiectului;
 • Acordarea de sprijin administrativ pentru Comitetul de Supraveghere (CS) al PSPS “Asistență pentru Reforma sectorului energetic" și susținerea autorităților privind monitorizarea progresului în implementarea Programului.

 

Perioada de implementare: iunie 2012 – decembrie 2014

Rezultate ale implementării Proiectului.

Contacte:

 

George Georgocostas, Lider de echipă

Bd. Ștefan cel Mare, 180, Oficiu 1215, MD-2004, Chișinău,

Republica Moldova

Tel: + 373 22 994 930, 994 929

E-mail: r.turcan@taspspen.md, G.Georgocostas@exergia.gr

 

Construcţia gazoductului Ungheni – Iaşi   

 

Obiectiv general: Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova şi în partea de est a României prin diversificarea surselor de energie prin construcţia gazoductului Ungheni – Iaşi.

 

Obiective specifice:

 

 • Dezvoltarea social-economică a zonelor situate în regiunile de frontieră România-RM, prin creşterea capacităţii şi interoperabilităţii reţelei de alimentare cu energie;
 • Îmbunătăţirea sustenabilităţii şi calităţii infrastructurii energetice în zona ţintă prin implementarea tehnologiilor moderne;
 • Consolidarea cooperării transfrontaliere între România şi Republica Moldova, precum şi între APL, în domeniul managementului energiei şi consolidarea capacităţilor lor de a genera şi implementa proiecte comune.

 

Buget:  Costul total al construcţiei - 26,496,378  €

Costul investiţiei pe partea română - 18,206,612 €

Costul investiţiei pe teritoriul RM - 8,289,766 €

 

Bugetul proiectului finanţat de POR România – Ucraina – Moldova – 7 mln. Euro (3 mln. Euro RM)

 

Donator: Uniunea Europeană

Perioada de implementare: august 2013 – decembrie 2013

 

Contacte:

 

Mariana Botezatu, Director al Direcţiei generale securitate energetică şi eficienţă energetică, Ministerul Economiei

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033, Chișinău,

Tel: + 373 22 250 557, Fax: + 373 22 250 557

E-mail: mariana.botezatu@mec.gov.md

 

„Energie şi Biomasă”

 

Obiectiv general: Crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole.

 

Obiective specifice:

 

Îmbunătăţirea calităţii asigurării cu agent termic a clădirilor publice din satele beneficiare, prin utilizarea paielor de grâu şi a altor deşeuri cerealiere furnizate de întreprinderile agricole locale

Stimularea dezvoltării pieţelor de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de producere a brichetelor din biomasă şi de creare a instalaţiilor de cogenerare industrială

Sporirea capacităţii actorilor cheie în domeniul biomasei, asigurarea durabilităţii şi replicarea ulterioară a tehnologiilor pe bază de biomasă

Sporirea nivelului de conştientizare şi acceptare, promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie şi asigurarea vizibilităţii rezultatelor proiectului.

 

Donator: Uniunea Europeană, implementator – PNUD.

 

Buget:  14, 56 mln. Euro

 

Perioada de implementare: noiembrie 2010 – noiembrie 2014

 

Contacte:

 

Alexandru Ursul, Manager de proiect

Adresa: 131, 31 August 1989 Str., Chişinău

Tel: (+373 69)226595

E-mail: alexandru.ursul@undp.org  

http://www.undp.md

 

Consolidarea capacităţilor pentru gestionarea durabilă a energiei

 

Obiectiv general: Consolidarea cadrului legal şi instituţional , precum şi capacităţilor profesionale pentru implementarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică şi energie regenerabilă în contextul implementării Strategiei Naţionale energetice , contribuind astfel la balanţă energetică şi consum durabile. 

 

Obiective specifice:

 

 • consolidarea capacităţilor departamentului de resort al MEC în aplicarea cadrului legal şi strategic în domeniul eficienţei energetice şi energiei renovabile aliniate la legislaţia UE;
 • consolidarea capacităţilor MEC în coordonarea eficientă şi managementul planificării sectorului energetic şi asistenţei internaţionale;                                    
 • crearea cadrului necesar pentru funcţionarea AEE în calitate de punctul naţional focal în domeniul eficienţei energetice şi energiei renovabile;                                   
 • creşterea conştientizării despre beneficiile energiei regenerabile şi măsurilor de eficienţă energetică în rîndurile publicului larg, sectorului privat şi grupelor profesionale relevante;                  
 • crearea capacităţilor pentru audit de performanţă în domeniu.

 

Donator: Suedia.

 

Buget:  22 mln. SEK (2, 1 mln. Euro)

 

Perioada de implementare: iulie 2011 – decembrie 2015

 

Date de contact:

 

Mariana Botezatu, Director al Direcţiei generale securitate energetică şi eficienţă energetică, Ministerul Economiei

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033, Chișinău,

Tel: + 373 22 250 557, Fax: + 373 22 250 557

E-mail: mariana.botezatu@mec.gov.md

Gunnar Bark,  AF-Mercados Energy Markets International S.A.

E-mail: gunnar.bark@afconsult.com  

Frosundaleden, 2, SE-169 99 Stockholm, Sweden , tel. +46 10 5051240 

 

 

Facilitatea de finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial din Moldova (MoREEFF)

 

Obiectiv general: Creşterea eficienţei energetice prin implementarea tehnologiilor energo-eficiente în locuinţe

 

Obiectiv specific: Acordarea liniilor de credit băncilor moldoveneşti notorii cu scopul de a oferi împrumuturi pentru realiza proiecte de eficienţă energetică în sectorul rezidenţial din Moldova. 

 

Prin intermediul băncilor locale participante se oferă locatarilor/proprietarilor de apartamente şi case, Asociaţiilor proprietarilor de apartamente/ Condominiilor, Companiilor de administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice ("ESCO") şi altor companii eligibile din Moldova, împrumuturi şi stimulente investiţionale (granturi) pentru a implementa măsuri de eficienţă energetică. Proiectele eligibile includ următoarele lucrări: instalarea ferestrelor energo-eficiente;  izolarea pereţilor, podelelor şi acoperişurilor; instalarea cazanelor eficiente pe biomasă, sistemelor solare de încălzire a apei, cazanelor pe gaz eficiente; sistemelor de pompe termice, sistemelor fotovoltaice, inclusiv cele integrate arhitectural, staţiilor cu schimbătoare de căldură şi sistemelor inginereşti.

 

Se presupune că în cadrul programului MoREEFF vor fi finanţate aproximativ 8000 proiecte de implementare a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în spaţiile locative.

 

Donator: BERD

 

Buget: 35 mln. Euro, credit

 

Perioada de implementare: octombrie 2012 - iunie 2017

 

Date de contact: 

 

Telefon: 022/ 222 639

Fax: 022/ 222 679

E-mail: info@moreeff.info

 

Linia de finanţare pentru eficienţă energetică în Moldova MoSEEF  

 

Obiectiv general: Creşterea eficienţei energetice prin implementarea tehnologiilor energo-eficiente în întreprinderile private.

 

Obiectiv specific: constă în asigurarea faptului că instituţiile financiare locale sunt familiarizate cu evaluarea şi finanţarea eficienţei energetice şi cu proiectele mici de investire în energii regenerabile şi că inginerii locali efectuează expertiza tehnică, pentru a identifica şi pregăti, din punct de vedere tehnic, proiecte acceptabile la bancă. Ca rezultat, facilitatea presupune iniţierea auto-susţinerii pe piaţă pentru investirea în proiectele de eficienţă eneregtică din Republica Moldova.

 

Împrumuturile MoSEFF sunt furnizate de către băncile partenere pentru companiile din Moldova care solicită finanţare. Mărimea creditului MoSEFF este între 10 mii şi 2 milioane de euro. Grant de la 5% până la 20% din valoarea totală pentru dezvoltarea proiectului.

 

Finanţarea este îndreptată  spre investiţiile de promovare a eficienţei energetice şi  producţiei de energii regenerabile. Asistenţa tehnică gratuită din partea echipei de consultanţă din Germania pentru Băncile partenere şi realizatorii proiectelor.

 

Donator: BERD

 

Buget:  42 mln. Euro , credit

 

Perioada de implementare: septembrie 2009 -  iunie 2019

 

Date de contact: 

 

Corina Gutu-Chetrusca

2012 Chisinau, Vlaicu Pircalab, 30/1

Tel.: +373 (0) 22 200 506

Fax: +373 (0) 22 200 507

E-mail: info(at)moseff.org

 

 

 Proiecte regionale INOGATE

 

 Iniţiativa de economisire a energiei în sectorul construcţiilor din Europa de Est şi Asia Centrală (ESIB)

 

 Obiectiv general: Creşterea eficienţei energetice în clădiri în ţările din regiune

 

Obiective specifice: 

 

 • Proiectul prevede sprijinirea şi dezvoltarea de aplicaţii în practică a legislaţiei privind eficienţa energetică în clădiri, inclusiv elaborarea de coduri de construcţie şi a standardelor, precum şi sprijinul pentru armonizarea politicilor şi practicilor de reglementare la nivel regional.
 • Identificarea lacunelor în cunoştinţe despre posibilităţile de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie, precum şi obstacole în calea transferului de bune practici şi tehnologii. Iniţiative de sprijin care vizează creşterea gradului de conştientizare.

 

Ţări beneficiare: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan

 

Donator: Uniunea Europeană

 

Buget:  4,45 mln. Euro 

 

Perioada de implementare: ianuarie 2010 -  decembrie 2013

 

Date de contact: Roberto Lo Cicero Vaina, Lider de proiect

www.inogate-ee.org

       

 Sprijin pentru angajarea oraşelor din Europa de Est şi Asia Centrală în "Pactul primarilor"

 

Obiectiv general: Sprijin în atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor CO2 cu 20% pînă în 2020

 

Obiectiv specific: "Pactul primarilor" include 3200 oraşe din Europa şi 40 oraşe din Europa de Est şi Asia Centrală. Semnatarii se obligă să mărească eficienţa energetică şi să folosească resurse energetice regenerabile pe teritoriile lor, prin aceasta contribuind la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor CO2 cu 20% pînă în 2020.

 

Ţări beneficiare: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Federaţia Rusă

 

Donator: Uniunea Europeană

 

Buget: 4,45 mln. Euro 

 

Perioada de implementare: septembrie 2009 -  septembrie 2013

 

Date de contact:  Anatoly Kopets, lider de proiect

anatoliy.kopets@eumayors.eu

www.eumayors.eu  

 

 

Secretariatul Tehnic INOGATE şi programul complex pentru sprijinul iniţiativei de la Baku şi a obiectivelor energetice ale Parteneriatului Estic

 

Obiectiv general: Sprijin în atingerea obiectivelor Iniţiativei Baku şi Parteneriatului Estic

 

Obiective specifice: 

 

 • Programul va sprijini o reducere a dependenţei de combustibilii fosili şi de importuri, îmbunătăţirea securităţii energetice, precum şi atenuarea schimbărilor climatice globale;
 • A asigura că asistenţa în sprijinul Iniţiativei Baku / Parteneriatului Estic, precum şi a obiectivelor Comunităţii Energetice este mai eficientă, coerentă, durabilă şi aliniată la obiectivele ţărilor partenere;
 • Suport în consolidarea guvernanţei instituţionale în domeniul energiei sustenabile, cu accent pe capacităţi instituţionale;
 • Îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru investiţii în eficienţă energetică şi în energii regenerabile;
 • Sprijin ţărilor partenere în îmbunătăţirea planificării economice energetice prin utilizarea sporită şi de armonizare a statisticilor în domeniul energiei, în conformitate cu standardele europene;
 • Sporirea convergenţei pieţei electricităţii şi gazelor cu principiile pieţei energetice interne a UE;
 • Sporirea eficienţei infrastructuri de gaz şi de alimentare cu energie electrică.
 •  

 

Ţări beneficiare: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan

 

Donator: Uniunea Europeană

 

Buget:  16,6 mln. Euro 

 

Perioada de implementare: februarie 2012 -  ianuarie 2015

 

Date de contact: 

 

Larson Peter, Director de proiect

www.inogate.org

 

Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013

CANCELLATION

OF WORKS TENDER PROCEDURE

Contract title: Works for enhancing the operability and functionality of systems interconnection

Location – Ungheni district, Republic of Moldova

 

1.Publication reference: n/a

2.Date of publication: 26.08.2015

3.Programme title:

Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013. European Neighbourhood and Partnership instrument (Regulation (EC) N° 1638/2006 of the EP and of the Council - OJ L 310/1 of 9.11.2006)

4.Contracting authority

Ministry of Economy of the Republic of Moldova 

5.Reason for cancellation

All technically compliant tenders exceed the financial resources available (PRAG 2.4.13).

WORKS CONTRACT NOTICE