Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009”