Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de Guvern (alimentaţia publică) – aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 16 iulie 2014