Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului”