Titlu

Proiectul Ministerului Economiei de autorizare în comerț prin notificare a fost aprobat de Guvern
03/18/2016 - 14:09

18 martie 2016, Chișinău – Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea amendamentelor la cadrul legal ce vizează modificarea procedurii de obținere a autorizațiilor în comerț prin notificare a fost aprobată, astăzi, de Guvern. 

 

Conform modificărilor la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, antreprenorii din Republica Moldova vor putea deschide o afacere în domeniul comerţului în doar o zi, după depunerea notificării la autoritatea publică locală sau în 15 zile dacă activitatea acestora implică anumite riscuri pentru viața și sănătatea consumatorilor, perioadă în care autoritățile competente, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sau Centrul Național pentru Sănătate Publică (CNSP) vor efectua investigațiile de rigoare.

 

Scopul acestor amendamente este stimularea activității antreprenoriale, facilitarea lansării noilor afaceri în comerț prin simplificarea procedurilor de autorizare și eliminarea practicilor de corupție. În prezent obținerea unei autorizații în comerț durează peste 2 luni și dosarul depus la primărie conține circa 7 acte permisive, eliberate de diferite autorităţi.  Trecerea la sistemul de notificări va permite agenţilor economici interacţiunea doar cu Primăria, care la rândul ei va transmite, prin ghişeul unic, tuturor instituţiilor informaţii despre noul comerciant. Totodată, eficientizarea procesului va reduce numărul de documente necesare obţinerii autorizaţiei, de la 7 la 1, reducerea numărului de controale de la 5 la 1 control. Toate procedurile vor fi realizate prin intermediul unui software specializat – e-Comerț interior, care va optimiza esențial procesul de inițiere a activității în comerț.

 

Menționăm că amendamentele la legislație au fost elaborate cu  suportul Programului USAID/BRITE.

 

Pentru mai multe informații contactați 

Serviciul de Comunicare și Relații Publice

al Ministerului Economiei

Tel: 022 250 667/547

E-mail: presa@mec.gov.md