Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Proiectul privind construcția „Arenei Chișinău”, examinat în mod prioritar de către Guvern
03/21/2018 - 13:55

Membrii Consiliului Național pentru Parteneriatul Public-Privat (CNPPP) au avut astăzi o ședință la care au examinat și coordonat proiectul Hotărârii Guvernului, care prevede modificarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat. Documentul urmează să fie înaintat, în mod prioritar, pentru aprobare la ședința Guvernului. Modificările propuse vor permite demararea lucrărilor de proiectare și construcție a Sălii Polivalente – „Arena Chișinău”.

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, vicepreședinte al CNPPP, a reiterat că, în conformitate cu legislația privind parteneriatul public-privat (PPP), inițiativele de proiecte PPP înaintate de autoritățile administrației publice centrale se coordonează de CNPPP și, ulterior, se transmit spre aprobare Guvernului. De asemenea, ministrul a menționat că proiectul dat este de o importanță națională și socială pentru Republica Moldova.

 

În acord cu politica statului privind crearea unui areal sportiv multifuncțional și de agrement pentru cetățenii țării, inclusiv crearea unei infrastructuri moderne pentru evenimente complexe (sportive, concerte, conferințe și expoziții), reprezentații Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au prezentat spre aprobare proiectul de parteneriat public-privat, de nivel național, „Lucrări de proiectare și construcție a arenei polivalente”.

 

Urmare a discuțiilor, propunerea de proiect PPP a fost susținută în unanimitate de către membrii Consiliului.

 

„Un accent deosebit va fi pus pe calitatea pregătirii propunerilor de proiecte și raționamentelor dezvoltării lor ca o platformă de creștere economică”, a punctat în finalul ședinței Chiril Gaburici, vicepreședintele CNPPP, ministrul Economiei și Infrastructurii.

Imagini: 
modelul_costului