Proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate