Reglementarea activității de întreprinzător

„Lansarea Cărții Albe a Turismului este o cotitură importantă, o revoluție în domeniul turismului. Apreciez ceea ce am făcut până acum și mulțumesc celor care s-au implicat în procesul de elaborare al acestei Cărți. Nu ne oprim doar la ceea ce e scris pe hârtie, urmează foarte mulți pași care trebuie întreprinși. Tot ce este scris în această Carte trebuie de pus în practică și asta înseamnă mult mai multă muncă decât respectarea unor reguli”, a afirmat ministrul Chiril Gaburici, la lansarea Cărții Albe pentru reforma cadrului normativ-revelatorii al industriei turismului din Republica Moldova. Studiul a fost elaborat la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

CARTEA ALBĂ a fost elaborată în rezultatul consultărilor cu  sectorul asociativ din industria națională a turismului și a fost consultată suplimentar cu autoritățile, organizațiile și asociațiile de profil, avizele cărora au fost luate în considerare la perfectarea versiunii finale. Principalele obiective stabilite sunt: dezvoltarea turismului receptor și intern; dezvoltarea turismului rural și a destinațiilor turistice; asigurarea calității serviciilor și protecția efectivă a consumatorilor; diversificarea produselor turistice și a activității excursioniste; ameliorarea calității instruirii și a forței de muncă în domeniul turismului, politici fiscale optime și reducerea evaziunilor; dezvoltarea parteneriatelor public-private în domeniu etc.

Ministrul Chiril Gaburici a reiterat că, pentru dezvoltarea industriei turismului, este importantă consolidarea capacității administrative și a resurselor bugetare dedicate promovării turismului și implementării politicilor în acest domeniu. „Nu este suficientă doar implicarea autorităților. Și cei care activează în domeniul truismului trebuie să ofere suport, anume prin servicii și produse calitative, pentru că numai astfel putem promova turismul local. Doar un turist satisfăcut de deservirea pe care a avut-o poate convinge alți potențiali turiști să viziteze Republica Moldova”, a afirmat ministrul Economiei și Infrastructurii.

Cartea Albă conține recomandări pentru dezvoltarea turismului rural și a zonelor turistice naționale, pentru perfecționarea sistemului de evidență statistică în domeniul turismului, precum și recomandări privind structura instituțională în domeniul turismului, regimul juridic al agențiilor de turism și turoperatorilor. În conformitate cu Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” și recomandărilor din Cartea Albă a fost elaborată o foaie de parcurs în care sunt stabiliți termenii de implementare a recomandărilor, precum și instituțiile responsabile.

 

 ***

 

Principalul document strategic în domeniul reglementării activitatii de întreprinzător, elaborat de Ministerul Economiei este:

Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător 2013-2020.

 

Viziunea Strategiei este de a schimba filosofia efortului de reformă. Anterior, accentul major a fost pus pe dereglementare – eliminarea reglementărilor inutile și a cerințelor administrative excesive – care reliefa mai mult cantitatea decât calitatea reformelor. Acum este momentul de a se concentra asupra dezvoltării unui sistem de reglementare mai inteligent, determinat de criterii clare de competitivitate. Sistemul de reglementare prevăzut va reflecta principiile de “reglementare inteligentă”, caracterizat prin următoarele trăsături:

 

  • Reglementarea inteligentă generează beneficii sociale şi de mediu, totodată îmbunătăţind condiţiile pentru o economie competitivă şi inovatoare. Reglementarea trebuie să fie cât mai efectivă, dar niciodată mai complicată sau costisitoare decât trebuie să fie.
  • Reglementarea inteligentă este o reglementare mai receptivă, care se adaptează evoluţiilor ştiinţifice, tehnologice şi de pe pieţele globale în domeniul stopării sau prevenirii riscurilor şi facilitării inovaţiei. Aceasta stabileşte standarde de performanţă pentru reglementarea mediului de afaceri, în loc să prescrie procesele exacte, oferind flexibilitate pentru inovație.
  • Reglementarea inteligentă este o responsabilitate comună în care statul, cetăţenii şi sectorul privat au toţi de jucat un rol activ în transformarea sistemului în unul mai eficient.
  • Reglementarea inteligentă se caracterizează prin reguli clare de joc, care sunt pe deplin respectate.

 

O reformă de reglementare reușită reprezintă un proces continuu de constatare și evaluare a problemelor, de identificare a soluțiilor, precum și de revizuire a cadrului normativ. Procesul se extinde și la dezvoltarea capacităților instituționale și a stimulentelor pentru încurajarea implementării integrale, în practică, a modificărilor cadrului de reglementare, cu un impact pozitiv maxim asupra competitivității sectorului privat. În consecință, acțiunile întreprinse pentru a avansa cauza reformei de reglementare în Republica Moldova până în prezent avea atât un aspect juridic de reglementare – îmbunătățirea legislației, cât și o dimensiune instituțională și administrativă. Eforturile legislative în cadrul reformei până în prezent au încorporat principiile bunei reglementări. În această privință, se disting cele trei faze ale procesului de ghilotină. ”Ghilotina 1” a servit eliminării actelor de reglementare inutile ale autorităților administrației publice centrale și ale Guvernului. ”Ghilotina 2” a vizat legile, stabilind principiile bunei reglementări pentru progresul viitor în îmbunătățirea mediului de reglementare. Aceasta a mandatat procesul de analiză a impactului de reglementare (AIR), ca nucleu al unui sistem mai rațional în elaborarea reglementărilor. În cele din urmă, ”Ghilotina 2 +” a abordat “actele permisive” exact în aceeași manieră, în care ”Ghilotina 1” a tratat reglementările inutile.