Secretar de Stat

MIHAIL
LUPAȘCU

Nume

Lupașcu

Prenume

Mihail

Data și anul nașterii

20 mai 1970

 

Studii

 

2019 – 2020

Doctorat, Academia de Administrare Publică

2016 – 2018

Masterat, Management Public, Academia de Administrare Publică

1990 – 1995

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea - Construcții Industriale și Civile

1985 – 1990

Colegiul Industrial şi de Construcţii

 

 Experiență profesională

 

 

2019 – prezent

Secretar de Stat în domeniul construcțiilor și Infrastructurii drumurilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


2017 – 2019

Șef Direcției Urbanism, Construcții și Locuințe, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea Tehnico-Profesională a Specialiştilor pentru Activităţi de Proiectare în Construcţii

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea/Reatestarea Tehnico-Profesională a Verificatorilor de Proiecte și Experţilor Tehnici

 

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea Tehnico-Profesională a Diriginţilor de Şantier și a Responsabililor Tehnici în Construcţii

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea Tehnico-Profesională a Diriginţilor cu Executarea Lucrărilor Specializate și Instalaţiilor Aferente Construcţiilor

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea Tehnico-Profesională a  Responsabilităților Tehnice Pentru Lucrări  Specializate și Instalaţii Aferente

2018 – prezent

Președintele  comisiei, Atestarea Tehnico-Profesională A Personalului  de Specialitate din Laboratoarele de Încercări în Construcţii

2017 – 2018

 

Șef, Direcție Locuințe, Ministerul Dezvoltării  Regionale și Construcţiilor al Republicii Moldova

2016 – 2017

Consultant Superior, Direcția Arhitectură,  Proiectări,  Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Ministerul Dezvoltării  Regionale și Construcţiilor

1997 – 2016

Director general – „Somersbi” 

1998 – 2016

Director general – SRL „Roselina”

 

Limbi vorbite                   


Română, Rusă, Engleză