Titlu

Secretariatul Comunității Energetice susține Republica Moldova în vederea transpunerii acquis-ului comunitar pe domeniul energetic în legislația națională
12/13/2019 - 18:09

„Cea de-a 17-a ședință a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice se înscrie cât se poate de bine în contextul regional actual, având în vedere provocările comune cu care ne confruntăm – securitatea energetică, organizarea piețelor și a infrastructurii energetice aferente, provocările din domeniul mediului ambiant și schimbărilor climatice”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, în cadrul celei de-a 17-a ședințe a Consiliului Ministerial a Comunității Energetice, care a avut loc astăzi, 13 decembrie 2019, la Chișinău.

Menționăm că, Republica Moldova a deținut în anul 2019 Președinția Comunității Energetice. Muntenegru este țara care a preluat acest mandat.

Pe parcursul deținerii președinției de către statul nostru, Comunitatea Energetică a avansat considerabil cu exercițiul de amendare a Tratatului Comunității – tratat care a fost propus să fie ajustat la dinamica zilelor noastre și la provocările de pe agenda tuturor Guvernelor vizate.

Janez Kopač, directorul Secretariatului Comunității Energetice, și Anne-Charlotte Bournoville, directoare de departament în cadrul Comisiei Europene, a mulțumit Republicii Moldova pentru îndeplinirea cu succes a obligațiunilor și pentru faptul că a făcut față multiplelor provocări întâmpinate în anul 2019. De asemenea, Janez Kopač a menționat că Republica Moldova va primi tot suportul necesar în vederea transpunerii acquis-ului comunitar pe domeniul energetic în legislația națională.

„Republica Moldova s-a angajat pe deplin să facă tot posibilul pentru o tranziție cât mai rapidă și accelerată către un mediu mai curat, către economii bazate pe tehnologii eficiente din puncte de vedere energetic, pe bază de valorificare a potențialului energiei regenerabile, pe un comportament al consumatorului final cât mai prietenos mediului. Și pentru ca aceste reforme să fie implementate „contra cronometru”, avem nevoie de suport, avem nevoie de o îndrumare în tot acest proces care se încadrează în sintagma „tranziție energetică”. Spre fericirea tuturor, rolul acestei „călăuze” o asigură Secretariatul Comunității Energetice, care ne oferă tot suportul necesar întru transpunerea și implementarea cât mai corectă, fidelă și deplină a acquis-ului comunitar”, a mai adăugat ministrul Anatol Usatîi.

Republica Moldova este membru cu drepturi depline a Comunității Energetice din anul 2010.