Secția financiar-administrativă

Secţia financiar-administrativă 

 

     Secția financiar-administrativă a Ministerului Economiei și Infrastructurii constituie o subdiviziune structurală de suport, efectuînd administrarea financiară şi evidenţa contabilă, aprovizionarea tehnico-materială, asistență tehnică și organizatorică, asigurînd condițiile necesare pentru activitatea Ministerului.

     Misiunea Secției constă în menținerea și în consolidarea managementului financiar și bugetar al Ministerului, contribuind la atingerea obiectivelor acestuia prin:

      -conformitatea cu cadrul normativ și reglamentările interne;

      -eficacitatea și eficiența operațiunilor;

      -siguranța și optimizarea activelor și pasivelor;

      -siguranța și integritatea informațiilor.

  

Date de contact:

 

Șef Secție - Ecaterina ȚURCANU

Tel.: (+373 22) 250 696

e-mail: ecaterina.turcanu@mei.gov.md

 

Consultant principal - Lidia Guțu

Tel.: (+373 22) 250 697

e-mail: lidia.gutu@mei.gov.md