SECURITATE CIBERNETICĂ

Documentul de bază ce prevede crearea și implementarea unui sistem de management al securităţii cibernetice a Republicii Moldova este Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015. Programul are drept scop crearea unui sistem de management al securității cibernetice a Republicii Moldova prin securizarea serviciilor societăţi informaţionale, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, ceea ce, la rândul său, va stimula creşterea gradului de competitivitate economică şi de coeziune socială, precum şi va asigura crearea de noi locuri noi de muncă.

Documentul are la bază prevederile Strategiei Naționale de dezvoltare a societății informaționale "Moldova Digitală 2020" și a Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova și include 7 domenii de intervenție:

 

 • procesare sigură, stocare și accesare a datelor;
 • securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
 • capacităţi de prevenire şi reacţie de urgenţă (CERT);
 • prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice;
 • consolidarea capacităţilor de apărare cibernetică;
 • educaţie şi informare;
 • cooperare şi interacțiune internațională.

 

Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, a Strategiei securității cibernetice a UE și a Recomandărilor Uniunii Internaționale a Telecomunicaţiilor referitoare la asigurarea securității cibernetice a rețelelor de comunicații electronice.

 

Listă documente:

 

 1. Raportul despre executarea în sem.II 2019 a Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020
 2. Raportul despre executarea în sem.I 2019 a Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020
 3. Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova
 4. Cerințe minime obligatorii de securitate cibernetică
 5. Model de politică internă

 

Publicat la data de 15.12.2017

Actualizat la data de 27.02.2020