Titlu

Ședința grupului de lucru privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean
06/15/2017 - 09:09

15 iunie, Chișinău - La Ministerul Economiei a avut loc ieri ședința de lucru cu membrii Grupului privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean.

 

Membrii grupului de lucru, reprezentanți ai ministerelor și Agențiilor naționale de resort s-au reunit în ședință de lucru privind examinarea problemelor juridice si operaționale aferente funcționării complexului hidroenergetic Nistrean.

 

Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei a vorbit despre importanța găsirii unor soluții de compromis cu partea ucraineana si necesitatea reluării negocierilor  la acest subiect. Aceasta va permite asigurarea exploatării sigure şi inofensivă a complexului hidroenergetic Nistrean inclusiv, asigurarea securității ecologice a râului Nistru în context transfrontalier. De asemenea, vicepremierul a accentuat că partea moldavă este deschisă pentru negocieri și propune convocarea grupului de lucru mixt cu partea ucraineana in prima decada a lunii iulie 2017, la Chișinău.

 

Reprezentanții ministerelor și agențiilor naționale au prezentat pozițiile pe spectrul de problematici ce sunt parte a agendei de negocieri, și anume demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina, recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate, aspectele de impact asupra mediului și social în contextul exploatării resurselor acvatice din bazinul râului Nistru, precum ;i alte aspecte de securitate energetica.

 

Complexul Hidroenergetic Novodnestrovsk (CHN) a fost pus în funcțiune în anul 1981 (CHE-1) și include două centrale hidroelectrice (CHE-1 și CHE -2) și o centrală hidroelectrică de acumulare prin pompare (CHEAP). CHE-2 este amplasată la 10 km în apropiere de s. Naslavcea, raionul Ocnița care a fost pusă în funcțiune în perioada 1982-2002.

 

Acordul dintre Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a râului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012, a fost ratificat abia la 7 iunie 2017 de partea ucraineană. Acordul respectiv a fost menit să înlocuiască Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind gestionarea în comun a apelor transfrontaliere din 23 noiembrie 2003, care nu corespunde principiilor de gestionare a apelor transfrontaliere.