Titlu

Ședinţa tripartită a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective/ VIDEO
05/25/2017 - 18:48

25 mai, Chișinău - Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei a prezidat ședința tripartită guvernamentală a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei.                                               

 

Au fost abordate șase subiecte prioritare, printre care cu privire la situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi măsurile de protecţie socială şi economică a acestei categorii de populaţie, prezentat de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; cu privire la plata contribuţiei de asigurări sociale de stat în agricultură, prezentat de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; cu privire la egalitatea în tratarea instituţiilor medico-sanitare publice şi instituţiilor medico-sanitare private de către autorităţile statului, prezentat de  Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, Ministerul Sănătăţii.

 

 De asemenea, a fost examinat proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154- XV din 28 martie 2003, prezentat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; examinat proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (referitor la dreptul la grevă şi închiderea staţiilor de la Calea ferată), prezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, precum şi proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Foii de parcurs și Planul de acţiuni în domeniul guvernanţei corporative pentru reformarea sectorului feroviar şi a ÎS „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2017-2019, prezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

 

Video/ Ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, din 25 mai 2017