SERVICIUL AUDIT INTERN

     Serviciul audit intern are misiunea de evaluare a eficienţei managementului financiar, a proceselor de planificare, executare, monitorizare şi raportare în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii și instituţiilor din subordine.

     De asemenea, structura este responsabilă de evaluarea managementului riscurilor şi identificarea rezervelor pentru atingerea obiectivelor instituţiei.

 

Șef Serviciu - Sergiu STRĂTILĂ

tel.: (+373 22) 250 534

e-mail: sergiu.stratila@mei.gov.md

 

Auditor intern - Dumitru Sîrbu 

tel.: (+373 22) 250 692

e-mail: dumitru.sirbu@mei.gov.md