Serviciul resurse umane

Serviciul resurse umane
 

     Serviciu resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice. Structura are in funcţiile sale de bază administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal, acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu, precum si evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.

 

Date de contact: 

 

Şef Serviciu - Angela COCIU

tel.: (+373 22) 250 693

e-mail: angela.cociu@mei.gov.md

 

Consultant principal - Lucia Goncear

tel.: (+373 22) 250 680

e-mail: lucia.goncear@mei.gov.md

 

Consultant principal - Aliona Dobrota

tel.: (+373 22) 250 680

e-mail: aliona.dobrota@mei.gov.md

 

Ghidul noului angajat