Serviciul transport aerian

SERVICIUL TRANSPORT AERIAN

 

     Misiunea Serviciului constă în elaborarea și promovarea politicii Guvernului Republicii Moldova în domeniul aviației civile, în comun cu autoritățile de ramură din Republica Moldova.

     Funcțiile de bază ale Serviciului sunt elaborarea, asigurarea implementării și monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea durabilă a ramurii aviației civile în condițiile siguranței zborurilor, securității aeronautice și calității serviciilor prestate.

 

Date de contact:

 

Șef Serviciu  Ana MIRON

tel.: (+373 22) 250 644

e-mail: ana.miron@mei.gov.md

 

Consultant principal– Tatiana Cobzac

tel.: (+373 22) 250 644

e-mail: tatiana.cobzac@mei.gov.md