Serviciul transport naval

SERVICIUL TRANSPORT NAVAL

 

     Misiunea Serviciului este în elaborarea și promovarea politicii Guvernului în domeniul transportului naval, în comun cu autoritățile de ramură din Republica Moldova.

     Funcțiile de bază ale Serviciului Transport Naval sunt elaborarea, asigurarea implementării și monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea ramurii.

 

Date de contact:

Șef serviciu - vacant

tel.: (+373 22) 250 549

e-mail: 

 

Date de contact:

consultant principal - 

tel.: (+373 22) 250 549

e-mail: