Titlu

Sesiunea a treia a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică între Moldova și Letonia s-a desfășurat la Chișinău
06/09/2017 - 16:06

9 iunie, Chișinău - Protocolul celei de a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică între Republica Moldova și Republica Letonia și Protocolul Consiliul bilateral de Cooperare în Afaceri a fost semnat în cadrul a III-a Reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-letonă pentru cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, care s-a desfășurat la Chișinău în perioada 8-9 iunie 2017.

 

Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei, co-președinte al părții moldovenești a Comisiei interguvernamentale, iar delegația Republicii Letonia a fost condusă de Zaiga Liepina, secretar de stat adjunct al Ministerului Economiei al Republicii Letonia, copreședinte al părții letone a Comisiei.

 

Reuniune a III a Comisiei interguvernamentale moldo-letonă a avut ca obiectiv evaluarea realizărilor urmare a semnării protocolului Sesiunii II a Comisiei mixte moldo-letonă din februarie 2013 desfășurate la Riga și stabilirea priorităților noi pe domeniile de cooperare comercial-economice, industrială şi tehnico-ştiinţifică.

 

Oficialii au salutat desfășurarea sesiunii a treia și interesul ambelor țări de a găsi soluții fezabile și eficiente pentru dezvoltarea și intensificarea relațiilor bilaterale în diferite sectoare ale economiei țării sale. Delegațiile au menționat potențialul ambelor părți și au subliniat necesitatea intensificării și diversificării relațiilor economice și promovarea investițiilor și a comerțului prin intermediul dialogului bilateral intens pe teme economice de importanță regională și globală, în special în contextul Uniunii Europene. Ambele părți au informat reciproc cu privire la situația economică actuală din Republica Moldova și Republica Letonia și punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute în Protocolul celei de a doua sesiuni a Comisiei interguvernamentale și au apreciat pozitiv rezultatele obținute.

 

În contextul lucrărilor Comisiei inetrguvernamentale, la Chișinău a fost organizat un Forum de Afaceri și un Business Consiliu cu participarea agenților economici și oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Letonia, conduse de Ion Prisăcaru și Imants Kanashka, co-președinți ai Consiliului moldo-leton de cooperare în afaceri, unde a fost evaluată cooperarea bilaterală și stabilite noile obiecte de interes pentru întreprinzătorii din ambele țări, precum și modalitățile de cooperare cu Comisia interguvernamentală moldo-latonă privind cooperarea economică și tehnico-științifică, diplomatică și guvernamentală.

 

Părțile au elucidat rezultatele reuniunii Consiliului de Cooperare mixt moldo-leton de afaceri instituit prin inițiativa Confederației Patronatelor din Letonia și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova. De asemenea, membrii delegațiilor au estimat importanța acestei platforme pentru a promova și sprijini cooperarea comercială, în afaceri, și de investiții între cele două țări. Părțile au convenit să monitorizeze punerea în aplicare a acordurilor la care sau ajuns în cadrul reuniunii Consiliului mixt moldo-leton de cooperare de afaceri.

 

La sfârșitul celei de a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale, Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei al Republicii Moldova și Zaiga Liepina, secretar de stat adjunct al Ministerului Economiei al Republicii Letonia au semnat Protocolul celei de a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică, industrială, științifică și tehnică între Republica Moldova și Republica Letonia. Iar Protocolul bilateral al Consiliului de Cooperare în  Afaceri a fost semnat de Ion Prisăcaru și Imants Kanashka, co-președinți ai Consiliului moldo-leton de cooperare în afaceri.

 

 

La moment, în Republica Moldova activează 57 de întreprinderi cu capital leton, capitalul social al cărora însumează circa 28 milioane de lei. În primele 3 luni ale anului curent, volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Republica Letonia a constituit 2,8 milioane USD. Comparativ cu perioada similară a 2016, în primul trimestru al anului curent, exporturile moldovenești în Letonia au crescut cu 8,4%, iar importurile sau diminuat cu 17,6%.