Titlu

Stephane Bride: Lucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chişinău vor demara la începutul anului viitor
09/22/2015 - 15:55

22 septembrie 2015, ConstanțaLucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău vor demara la începutul anului viitor”, decalarația îi aparține viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Stephane Bride, făcută în cadrul ședinței comune de astăzi a Guvernului Republicii Moldova şi Guvernului României, care a avut loc în orașul Constanța,România.

 

În cadrul ședinței, ministrul Economiei a vorbit despre proiectele energetice derulate în comun cu partea română, menționând importanța acestora pentru asisgurarea securității energetice a Republicii Moldova. Stephane Bride s-a referit la proiectelele de interconexiune energetică, precum gazoductul Ungheni-Chişinău, reţelele electrice pe conexiunile Isaccea-Vulcăneşti- Chişinău, Suceava-Bălți şi Iaşi-Ungheni.

 

În ceea ce privește construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, ministrul Economiei a declarat că, la acest moment, în proces de elaborare este Studiul de fezabilitate pentru construcţia gazoductului, după aprobarea căruia va fi realizat proiectul tehnic, apoi vor începe lucrările de construcție. Astfel, startul lucrărilor de construcţie a gazoductului este preconizat pentru începutul anului 2016, iar încheierea către luna mai 2018.

 

”Iată deci, că, în pofida tutror greutăţilor, cu suportul partenerilor noștri, perspectivele de integrare în piaţa energetică europeană şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic din Republica Moldova sunt realizabile. În acest context, doresc să aduc mulțumiri părții române pentru susținerea constantă în acest efort ”, a spus Stephane Bride.

 

Cu referire la interconexiunile electrice, ministrul Economiei a afirmat că la prima etapă sunt planificate construcția a primelor 2 din cele 3 linii de interconexiune cu sistemul electroenergetic românesc și anume  Staţia Back-to-Back Vulcăneşti + Linia Vulcăneşti-Chişinău și Staţia Back-to-Back + Linia RO-Ungheni-Străşeni. Pentru a accelera lucrările au fost create Grupurile de lucru la nivel de experți din Rrepublica Moldova și România. Urmează raportul de la BERD privind selectarea Consultantului pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele trei interconexiuni.

 

De asemenea, ministrul Economiei s-a referit la organizarea, în perioada 14-17 octombrie 2015, la București, a reuniunii celei de a VIII-a a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică dintre Republica Moldova şi România.

 

În cadrul reuniunii va fi semnat Protocolul Comisiei Mixte și Memorandumul de cooperare între Asociația Patronală a Parcurilor Industriale din Moldova (APPIM) şi Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Știinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR). După acestă ședință va avea loc expoziţia „Fabricat în România”, la care Republica Moldova beneficiază de un spaţiu expoziţional gratuit (circa 200 m2) oferit de partea română, urmare înţelegerilor convenite la nivel bilateral. De asemenea, este prevăzută participarea copreședinților Comisiei Mixte la deschiderea pavilionului Republicii Moldova. La standul Național al țării noastre vor participa companii din domenii de interes strategic pentru piața românească.