Titlu

Strategia de Atragere a Investițiilor pentru Promovarea Exporturilor pentru anii 2016-2020 va fi aprobată de Guvern
03/02/2016 - 16:34

2 martie 2016, ChişinăuStrategia de Atragere a Investițiilor pentru Promovarea Exporturilor pentru anii 2016-2020 a fost înaintată de Ministerul Economiei spre aprobare în ședința de astăzi a Executivului.

 

 

Documentul strategic se axează pe atragerea investițiilor străine directe în sectoarele economiei orientate spre export și vine să faciliteze implementarea angajamentelor asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere cu UE. Totodată, Strategia atrage o atenție specială investițiilor locale, îmbunătățiri climatului de afaceri, dezvoltării și integrării internaționale a IMM-urilor. În acest context, IMM-urile ar putea deveni subcontractanți (prestatori de materii prime, părți-componente, servicii de logistică/instruire/catering etc.) ai întreprinderilor mari (inclusiv, a acelor care beneficiază de investiții străine directe) și ar putea să exporte.

 

 

Principalii factori de producție și active oferite de Republica Moldova investitorilor străini, stipulate în proiect sunt forța de muncă, facilitățile industriale și costurile utilităților publice, stimulente fiscale, infrastructura și logistica de transport ș.a.

 

 

Potrivit Strategiei, principalele sectoare cu potențial pentru export și atragere a investițiilor străine directe vor fi industriile prelucrătoare și serviciile. Printre acestea sunt industria textilă, automotivă, serviciile de consultanță și IT.

 

 

Strategia își propune ca, în perioada 2016-2020 să fie atras un influx net de investiţii străine directe (ISD) de circa 380 milioane dolari. Conform estimărilor, efectul proiectelor va aduce la buget circa 232 milioane dolari SUA sub formă de venituri fiscale (61%). De asemenea, se urmăreşte crearea a cel puţin 10 mii locuri de muncă, creşterea volumului exporturilor de bunuri până la 3 miliarde dolari, iar exporturile de servicii până la 1,2 miliarde dolari, reducerea deficitului comercial din PIB cu 4 %, scăderea ratei şomajului cu 1,4%, creşterea ponderii ISD în PIB până la 3,9 %.

 

 

De asemenea, efectele fiscale ale locurilor de muncă create în rezultatul implementării cu succes a Strategiei vor depăşi de câteva ori costurile totale. Potrivit estimărilor, ar putea fi aduse la buget circa 455 milioane lei sub forma încasărilor din impozitul pe venit, iar alte 1,4 miliarde lei ar putea intra, până în 2020 în bugetele CNAS şi CNAM sub forma contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale.

 

 

Proiectul a fost elaborat cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale, iar Ministerul Economiei este beneficiarul documentului. El a fost discutat la scară largă, prin convocarea şedinţelor de consultări publice, în care s-au examinat obiecţiile, comentariile şi propunerile din partea societăţii civile, a reprezentanţilor mediului de afaceri, instituţiilor publice centrale, precum şi a partenerilor de dezvoltare.

 

 

Strategia face parte din angajamentele Guvernului stabilite în Matricea de politici în cadrul Acordului de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană pentru implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC). O contribuţie în procesul de elaborare aparține Organizaţiei Cooperării şi Dezvoltării Economice şi Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).