Strategii de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat

Strategia sectoriala de cheltuieli CBTM 2021-2023 pe sectorul „Dezvoltarea sectorului privat” (30.06.2020)

 

Raport privind implementarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pe domeniul dezvoltarii sectorului privat pentrul anul 2019 (31.03.2020)  

 

Strategia sectoriala de cheltuieli CBTM 2020-2022 pe domeniul dezvoltarea sectorului privat (08.07.2019)

 

Raport privind implementarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anul 2018 (16.04.2019) 

 

Strategia sectorială de cheltuieli pe sectorul „Dezvoltarea sectorului privat”  2019-2021 (14.12.2018)

 

Strategia Sectoriala de Cheltuieli CBTM 2018-2020 in domeniul dezvoltarii sectorului privat

 

Raport privind implementarea Strategiei Sectoriale de Cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anul 2017  

 

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul sectorului privat pentru anul 2016.

 

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2017-2019

 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in domeniul sectorului privat pentru 2015

 

Strategia sectoriala de cheltuieli in domeniul dezvoltarii sectorului privat pentru 2016-2018

 

 Raport privind implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli in domeniul dezvoltării sectorului privat pentru 2014

 

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat 2015-2017

 

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat 2014-2016

 

 

Ordine, procese verbale:

Ordinul nr.15 din 21.01.2019 cu privire la aprobarea componentei nominale a GL pe domeniul dezvoltarea sectorului privat (30.01.2019) 

Ordin cu privire la aprobarea componentei nominale a Grupurilor de lucru din 09  februarie 2018

Ordin cu privire la aprobarea componentei nominale a Grupurilor de lucru din 02 ianuarie 2017 

Ordin cu privire la aprobarea componentei nominale a Grupurilor de lucru din 10 ianuarie 2013 

PROCES-VERBAL nr. 2 din 16 07.2013 al şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2014-2016 

PROCES-VERBAL nr. 1 din 02.07.2013 al şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2014-2016