Tabelul divergenţelor la proiectul de Hotărîre „Pentru aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi BERD în vederea realizării proiectului “Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”