Titlu

Tendințele și perspectivele comerțul exterior în perioada ianuarie-mai 2017
07/07/2017 - 20:13

Promovarea relaţiilor comercial-economice externe constituie politica comercială a Republicii Moldova, în special prin impulsionarea exporturilor, protejarea economiei naţionale vizavi de concurenţa străină, prin reglementarea şi monitorizarea importului, cu angajamentele asumate în cadrul acordurilor internaționale, precum şi menţinerea echilibrului balanţei comerciale.

 

Comerţul exterior al Republicii Moldova este în continuă creştere, astfel încât în perioada ianuarie-mai 2017 exporturile de mărfuri au constituit mai bine de 850 mln. dolari  SUA, atestând o creștere de circa 15 la sută în comparație cu aceiași perioadă a anului 2016. Această situaţie a fost determinată de îmbunătățirea cererii externe, ce a condus la majorarea considerabilă a volumului mărfurilor exportate și de  diminuarea preţului unitar la mărfurile exportatede. De asemenea, un factor important a fost creșterea esențială a volumului producţiei agricole în anul 2016.

 

Exporturile au fost efectuate preponderent în Uniunea Europeană (UE), cu peste 63 la sută din totalul exporturilor, însumând circa 540 mln. dolari SUA, ceea ce constituie cu peste 15 la sută mai mult față de aceași perioadă a an.2016. Exporturile în Țările CSI au reprezentat circa 20 la sută din totalul exporturilor și au atins suma de circa 180 mln. dolari SUA. Astfel, se observă tendințe de reorientare a exporturilor spre piețele din Uniunea Europeană, creșterea calității mărfurilor și ajustarea lor la standardele internaționale.

 

Referitor la importurile de mărfuri, contatăm că au însumat suma de circa 1 mld. 800 mln. dolari SUA, ceea ce constituie cu  peste 16 la sută cu mai mult decât în perioada similară a anului 2016. Importurile din țările UE s-au cifrat la 880 mln. dolari SUA, ceea ce constituie cu peste 17 la sută mai mult față de ianuarie-mai 2016, ceea ce reprezentând 49 la sută din totalul importurilor. Importurile din țările CSI au însumat peste 450 mln. dolari SUA, adică cu peste 11 la sută mai mult decât în aceași perioadă a anului 2016,  ceea ce reprezintă peste 25 la sută în total importurilor. 

 

Aceste majorări la importul de mărfuri s-a datorat sporirii importurile de petrol, produse petroliere, energie electrică, produse medicinale și farmaceutice, mașini și aparate electrice, vehicule rutiere, îmbrăcăminte și accesorii, mașini și aparate industriale cu aplicații generale, etc. 

 

De asemena, creșterea volumului importurilor se datorează restabilirii cererii interne, în special, pentru materia primă de import din partea mediului de afaceri și majorarea fluxului de investiții. De asemenea, datorită creșterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei, în special a prețurilor la gaze naturale şi petrol.

 

Un factor important care a condiționat creșterea volumului importurilor și exporturilor se datorează faptului că Republica Moldova beneficiază de o serie de regimuri comerciale atât cu statele din regiunea occidentală, cât şi cu cele din partea euro-asiatică, în baza acordurilor de liber schimb dintre Moldiva și CSI, GUAM, CEFTA, Turcia și cu Uniunea Europeană în baza DCFTA. Astfel, la etapa actuală, în baza acestor acorduri, aproximativ 80 la sută din schimburile comerciale ale țării noastre au loc în regim de liber schimb. 

 

Totodată, Republica Moldova se află în proces de negocieri privind semnarea unor noi Acordurile de comerț liber bilaterale cu China, Egipt, India și cu țările membre EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia). Aceste perspective ulterioare vor extinde accesul pe mai multe piețe de desfacere, cu un potențial de aproximativ 900 mln. consumatori, oferind astfel noi oportunități de export pentru producătorii autohtoni.

 

Constatăm că la moment Moldova trece printr-un amplu proces de reformare și modernizare a economiei naționale, inclusiv a domeniului infrastructurii calității, în concordanță cu angajamentele stipulate în Acordul de Asociere RM-UE. 

 

Serviciul comunicare și relații publice al Ministerului Economiei