Titlu

Va fi creat Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
04/27/2016 - 19:10

27 aprilie, Chișinău – În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat un set de hotărâri cu privire la crearea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională și componența acestuia, precum și de abrogare a  deciziei privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea fluxului investițiilor străine strategice directe și a tranzacțiilor conexe acestora.

 

Realizarea proiectelor economice strategice care influențează economia națională și asigură o dezvoltarea social-economică stabilă a țării va fi asigurată de noul consiliu. Printre atribuțiile acestuia se numără elaborarea și aprobarea criteriilor privind selectarea proiectelor investiționale de importanță națională, monitorizarea realizării proiectelor investiționale strategice, evaluarea impactului acestora. Noua entitate va înainta propuneri privind modificarea și completarea legislației în ceea ce privește stimularea fluxului de investiții străine directe.

 

Practica din ultimii ani a demonstrat că realizarea proiectelor economice majore, cu o perioadă de recuperare îndelungată, este extrem de dificilă, deoarece există probleme grave la etapă lansării afacerii, legate de obținerea actelor permisive, diverselor informații, suportului metodologic de la autoritățile administrației publice cu referire la activitate de întreprinzător.

 

Analizele ministerului Economiei indică că există cazuri conflictuale dintre structurile statului și investitori, inclusiv privind interpretarea legislației în vigoare. Ca urmare, se tergiversează implementarea proiectelor ce duce iminent la pierderi financiare ale acestuia și sporirea riscului investițional.

 

Soluționarea rapidă a problemelor cu care se confruntă investitorii va fi unul din obiectivele acestuia. Potrivit hotărârii de Guvern, din Consiliu fac parte doar conducătorii celor mai importante instituții ale statului, responsabile de reglementarea și desfășurarea activității investiționale. Aceasta va permite de a avea o poziției unică pe marginea interpretării actelor normative,  monitorizarea respectării legislației, eliminarea barierelor apărute.