Titlu

Valeriu Triboi a participat la Reuniunea Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare al CSI
06/18/2015 - 11:43

18 iunie. Chișinău Viceministrul Economiei, Valeriu Triboi, a participat la Reuniunea Consiliului pentru Standardizare, Metrologie și Certificare al CSI, în cadrul căreia au fost discutate aspectele cooperării interstatale în domeniile respective, inclusiv posibilitatea elaborării și implementării în viitor a circa 1000 de standarde noi.

 

Pe agenda reuniunii, care s-a desfășurat în capitala Republicii Belarus, au fost incluse peste 50 de subiecte, inclusiv implementarea unui set de măsuri de îmbunătățire a activităților de standardizare interstatale, îmbunătățire a calității și competitivității produselor, dezvoltare a comerțului și a cooperării economice.

 

În cadrul reuniunii, Valeriu Triboi a specificat că la moment, în Republica Moldova, se desfășoară un amplu program de modernizare și reformare a  domeniilor de reglementare, standardizare, metrologie, certificare și acreditare. În acest context, viceministrul Economiei a menționat că în urma unui program, elaborat de Institutul National de Standardizare, pe parcursul ultimului an au fost adoptate peste două mii de standarde regionale noi, în prezent, în țară fiind valabile aproximativ  8600  standarde regionale și  2500 internaționale.

 

În urma acestor modificări, Republica Moldova și-a revizuit participarea la 64 de comitete tehnice interstatale, continuând activitatea la lucrările a 21 de comitete, inclusiv la două nou-formate  - evaluarea conformității  și cel al materialelor de construcții și produselor”, a spus Valeriu Triboi.

 

 

La reuniunea Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare al CSI de la Minsk, pe lângă delegațiile statelor membre ale Comunității, au fost prezenți reprezentanții unor organizații regionale și internaționalede standardizare, metrologie și de calitate (ISO, IEC, CEN, CENELEC).