Titlu

Vicepremierul Octavian Calmîc:” Asigurarea calitativă cu combustibili din biomasă la prețuri accesibile aduce beneficii crescânde calității vieții în regiunile rurale”
07/26/2017 - 10:51

26 iulie, Chișinău – La Ministerul Economiei s-a desfășurat ieri ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasă, PEBM II, prezidată de Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în calitatea sa de președinte al Consiliului și membrii delegației Uniunii Europene, reprezentați de Aneil Singh, Șeful Secţiei Cooperare al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Alexandre Darras, Manager de Proiect, precum și Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă a ONU și Reprezentanta Permanentă PNUD în Republica Moldova.

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc a menționat că implementarea Proiectului Energie și Biomasă din Moldova consolidează și crește sustenabilitatea pieței emergente de biomasă din Republica Moldova. Activitățile implementate au condus la îmbunătățirea accesului la căldură accesibilă și sisteme durabile de încălzire în comunitățile rurale, intensificarea angajamentului față de sectorul privat și consolidarea capacității de asigurare a calității combustibililor din biomasă. De asemenea, referindu-se la rezultatele implementării proiectului vicepremierul a menționat că asigurarea energetică calitativă cu combustibili din biomasă la prețuri accesibile, aduce, în primul rând, beneficii crescânde calității vieții în regiunile rurale, ceea ce se conține în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a țării.

Tatiana Crăciun, specialist superior în Mobilizare Comunitară, manager de Proiect interimar a prezentat Raportul de activitate al Proiectului Energie și Biomasă în Moldova (PEBM) pentru perioada ianuarie – iunie 2017. Referindu-se la rezultatele obținute de către PEBM în perioada de referință, a menționat că 18 instituții publice și-au îmbunătățit condițiile și confortul termic prin instalarea sistemelor de încălzire bazate pe biomasă. Alte 11 proiecte aprobate și evaluate în 2016, în prezent se află în faza de implementare și vor fi finalizate până la sfârșitul anului, iar alte 19 proiecte sunt în faza de selecție a companiei de construcții și vor fi puse în aplicare în a doua jumătate a anului 2017. 

Conform documentului de proiect, cea mai mare parte a proiectelor selectate vor beneficia de panouri solare pentru furnizarea de apă caldă suplimentar la instalarea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă. Pentru atingerea obiectivelor stabilite (45 panouri solare), în 2017 un număr de 12 instituții au instalat panouri solare cu sprijinul proiectului. În prezent, alte 27 de grădinițe cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă, instalate în faza I a PEBM, montează pe acoperișuri panouri solare, care vor fi finalizate până la sfârșitul trimestrului III.

Unul dintre rezultatele „transformative” ale intervenției PEBM reprezintă noile beneficii sociale și economice pentru cetățenii țări, în special în zonele rurale îndepărtate. Încălzirea sezonului precedent a generat 48 de noi locuri de muncă și s-au creat oportunități de afaceri, în special pentru operatorii de sisteme de biomasă, următorul sezon de încălzire este de așteptat să creeze 69 de noi locuri de muncă.

 

De asemenea, a fost pusă în discuție oportunitatea extinderii Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, până în iulie 2018, pentru asigurarea bunei-implementări a activităților active la zi, monitorizarea progresului pe fiecare dintre componente, promovarea energiei verzi în rândul consumatorilor finali, etc.

 

Totodată, au fost analizate elementele Strategiei de ieșire („exit strategy”) pentru fondurilor circulante acumulate pentru implementarea componentei „Ciclul combustibilului - furnizarea de biomasă", de către Părțile Responsabile, Agenția pentru Eficiență Energetică și Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare (2KR), precum și eventuala modalitate de valorificare a resurselor financiare respective.

 

Octavian Calmîc, ministrul Economiei, referindu-se la activitățile și livrabilele ce impun o gestionare continuă, precum sunt platforma de monitorizare on-line a centralelor termice instalate la nivel național, monitorizarea  lucrărilor de întreținere în stare funcțională a centralelor termice pe biomasă și a panourilor solare pentru producerea apei calde, finanțate de PEBM, la solicitarea PNUD Moldova de identificare și nominalizare a unui partener național, a propus utilizarea platformei Agenției pentru Eficiență Energetică. Mai mult ca atât, reforma administrației publice centrale și a instituțiilor din subordine își propune consolidarea instituțiilor responsabile de implementarea politicilor, astfel încât platforma sugerată va asigura continuitatea și managementul necesar.

 

În finalul ședinței a fost aprobat planul de activitate al Proiectului Energie și Biomasă din Moldova, pentru semestrul II, iulie – noiembrie 2017, precum și definitivate aspectele necesare bunei implementări a proiectului pentru perioada următoare.