Titlu

Vicepremierul Octavian Calmîc: Cererile de eliberare a autorizației de mediu pentru folosinţă specială a apei necesită a fi deblocate urgent pentru a asigura funcționalitatea legislației și activitatea de întreprinzător
07/27/2017 - 14:10

27 iulie, Chișinău - ”Cererile de eliberare a autorizației de mediu pentru folosință specială a apei prin intermediul ghișeului unic necesită a fi deblocate urgent de la centrele de sănătate publică teritoriale, pentru a asigura funcționalitatea legislației în domeniu, precum și activitatea de întreprinzător” a declarat  Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii la ședința de astăzi cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Serviciului Piscicol şi  Centrului Național de Sănătate Publică.

 

Ședința de lucru a fost convocată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru a soluționa problema privind nerespectarea prevederilor legislației în procesul de emitere a autorizației de mediu pentru folosință specială a apei prin intermediul ghișeului unic de către unele autorități publice. Conform informației prezentate de Ministerul Mediului, la moment sunt blocate 40 de cereri de eliberare a autorizației de mediu pentru folosință specială a apei de către centrele de sănătate publică teritoriale din motiv că în luna aprilie curent a fost resetat tot sistemul informaţional şi avizele acestora nu au fost introduse în sistem.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că nu sunt motive de tergiversare a emiterii autorizațiilor de mediu pentru folosinţă specială a apei, așa cum cadrul legal în vigoare stipulează clar condițiile și modalitățile de acordare a autorizațiilor, care include procedura aprobării tacite sau notificarea agenților economici dacă sunt nereguli pentru remedierea inexactităților şi deficiențelor constatate în procesul examinării actelor și managementul funcționării instituției. Astfel, autoritatea responsabilă care eliberează autorizaţia (Inspectoratul Ecologic de Stat), în special prin intermediul ghișeului unic, este obligată să se conformeze principiului aprobării tacite instituit şi reglementat în Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

 

Legea reglementează că autorizația se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administrației publice şi/sau altă instituție abilitată prin lege cu funcții de reglementare şi de control, nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea ei. După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizației și în lipsa unui document scris din partea autorității administrației publice, solicitantul poate desfășura automat activitatea pentru care solicită autorizația.

 

Prin urmare, dacă Inspectoratul Ecologic de Stat, autoritate responsabilă de Ghișeul unic și de eliberarea autorizației, nu a emis autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, precum și nici o altă autoritate publică (Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice, Agenţia “Apele Moldovei”, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Serviciul Piscicol, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor) nu a notificat solicitantul privind iregularitățile, autorizația se consideră acordată, iar solicitantul poate desfășura activitatea de întreprinzător.

 

În acest context, ministrul Economiei și Infrastructurii a concluzionat că legislația în vigoare este racordată la cele mai bune practici de asigurare a continuității activității de întreprinzător în domeniul eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

 

 

Notă: Nu este acceptată spre examinare cererea de eliberare a autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, în cazul în care cererea nu este întocmită conform formularului aprobat prin ordinul autorității competente pentru folosința specială a apei sau nu este semnată corespunzător,  în cazul în care actele anexate la cerere nu sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare sau setul de acte prezentat nu conţine toate documentele prevăzute de anexa la Regulament.