Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Vicepremierul Octavian Calmîc a discutat cu președinții a 10 raioane problemele dezvoltării regionale
11/30/2017 - 22:06

30 noiembrie, Chișinău – În cadrul Forumului Economic Regional Nord, care se desfășoară la Edineț, viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a discutat cu președinții raionalelor Edineț, Glodeni, Fălești, Sângerei, Râșcani, Briceni, Dondușeni, Drochia, Soroca și Florești, precum și primarii unor localități, despre problemele dezvoltării regionale, atragerea și implementarea proiectelor investiționale, social-economice în zonele respective, precum și programele și strategiile  Guvernului pentru anul 2018 în domeniile respective.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc a accentuat că dezvoltarea regională durabilă este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe pe care și le-a propus Guvernul pentru dezvoltarea uniformă a tuturor regiunilor țării, reducerea disparităților economice şi sociale existente. În acest scop urează a fi realizate un set întreg de programe în toate domeniile social-economice, în special în infrastructura drumurilor, domeniul social și educație. ”Unul din accente este pus pe reabilitarea infrastructurii drumurilor, deoarece nu putem vorbi despre o dezvoltare economică, atragere a investițiilor în regiuni fără o infrastructură de drumuri moderne. În acest scop, pe lângă proiectele de reabilitare a drumurilor naționale, vom pune accent pe cele regionale și locale, care asigură coridoarele de conexiune dintre diferite magistrale. La moment, Administrația de Stat a Drumurilor finalizează diagnosticul tuturor drumurilor, după care vom stabili prioritățile și planurile de desfășurare a lucrărilor. Toate acestea urmează a fi gată până la primăvară, ca să putem intra în forță în procesul de lucru”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii.

 

În context, vicepremierul a solicitat implicarea mai activă a conducerii raioanelor în utilizarea eficientă a mijloacelor financiare din Fondul Rutier, identificarea celor mai importante artele care urmează a fi reabilitate în primul rând. La capitolul dat, președinții raioanelor au solicitat elaborarea și punerea în circulație a unor regulamente mai eficiente, operative și transparente privind organizarea procedurilor de tender, de selectare a antreprenorilor, etc.

 

Referindu-se la problema atragerii și implementării proiectelor investiționale, Octavian Calmîc a solicitat o colaborare mai deschisă cu mediul de afaceri, eliminarea formulelor biurocratice în examinarea și aprobarea business-proiectelor prezentate. ”Prin tergiversarea proceselor și lipsa de transparență în luarea deciziilor noi facem ca mediul de afaceri să fie rezervat privind investițiile în teritoriu. Doar printr-o deschidere totală putem avea proiecte investiționale. Un exemplu demn de urmat este primăria municipiului Edineț, care eliminând toate aceste bariere a reușit într-un timp record să realizeze un proiect bazat pe o idee privată de creare a Parcului Industrial”, a subliniat vicepremierul.

 

Ministrul Economiei și Infrastructurii a solicitat președinților de raioane, în termeni rezonabili, revizuirea tuturor platformelor industriale sau de alt gen din teritoriu, ca în baza acestora să fie elaborate proiecte investiționale sau parteneriate publice-private de reabilitare a acestora și creării unor întreprinderi mici și mijlocii, incubatoare de afaceri sau alte platforme. ”Ministerul Economiei și Infrastructurii, subdiviziunile subordonate sunt gata în colaborare cu partenerii de dezvoltare să devină partenerii administrațiilor raionale în atragerea investitorilor, dar ducem lipsa de informații veridice despre potențialul fiecărui raion”, a menționat Octavian Calmîc.

 

 

La rândul său, președinții de raioane au înaintat un șir de propuneri privind eficientizarea utilizării surselor acordate din Fondul Rutier administrațiilor locale de nivelul I și II, utilizarea unor imobile neutilizate pentru programe sociale și educaționale, îmbunătățirea infrastructurii localităților, etc. 

Imagini: 
modelul_costului