Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Video-conferința, reuniunea a doua a Subcomitetului Republica Moldova – UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale
09/29/2017 - 19:21

29 septembrie, Chișinău -Evoluțiile înregistrate de țara noastră privind implementarea prevederilor Planului de acțiuni al Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au fost discutate în cadrul video-conferinței, care a avut loc pe 28 septembrie curent la Chișinău, dintre reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanțelor și altor instituții guvernamentale și reprezentanții Comisiei Europene.

 

Video-conferința a întrunit cea de-a doua reuniune a Subcomitetului Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II, în cadrul căreia a fost discutate și analizate domeniile politicii industriale și antreprenoriale, mineritului și materiei prime, turismului, dreptului companiilor și guvernanței corporative, protecției consumatorilor și fiscalitate.

 

Mihaela Gorban, Șef al Direcției Generale Cooperare Economică Internațională, în cuvântul său de salut a mulțumit reprezentanților Comisiei Europene pentru sprijinul acordat colegilor din Republica Moldova, menționând că relațiile bilaterale eficiente și succesele obținute se datorează sprijinului și eforturilor comune.

 

Anna Strzaska, șef al Departamentului pentru Strategii și Instrumente ale politicii europene de vecinătate, din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, a felicitat specialiștii din țară noastră cu faptul că Republica Moldova este prima țară din cadrul Parteneriatului Estic, care a aderat la programului COSME,  imediat după semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

 

În cadrul video-conferinței au fost discutate subiecte referitoare la Matricea de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, proiectele pilot ce urmează a fi implementate în domeniul clusterelor, modificările operate la Codul cu privire la știință şi inovare, precum și actuale realizări în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

 

De asemenea, colegii europeni și-au exprimat suportul vis-a-vis de intensificarea cooperării în cadrul programului COSME. La solicitarea specialiștilor din Republica Moldova experții de la Bruxelles sau oferit să participe la un schimb de informații privind cele mai bune practici și experiențe ale instituțiilor europene în domeniul mineritului.

 

Totodată, în cadrul acestei reuniuni a fost prezentată politica fiscală pentru anul 2017 și au fost discutate modificările legislative ce urmează a fi operate vizavi de accize și unele aspecte ce se referă la taxa pe valoare adăugată. Experții străini au apreciat pozitiv rezultatele obținute în ultimii ani de autoritățile fiscale în urma modificării legislației ce se referă la accize.

 

De asemenea, reprezentanții autorităților guvernamentale au prezentat  experților europeni progresele obținute de țara noastră privind armonizarea legislației naționale la cea comunitară în domeniul protecției consumatorului, fapt ce va contribui la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor prestate la noi în țară.

 

În final, reprezentanții Comisiei europene au menționat că susțin colegii din Republica Moldova în organizarea celei de-a III-a ediții a Conferinței Globale a Turismului Vinicol. Următorul Subcomitet Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II, „Industrie și politici antreprenoriale, minerit și materie primă, turism, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și fiscalitate”, va avea loc anul viitor la Bruxelles.

  

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acest Acord stabilește un nou cadru juridic pentru avansarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice și integrării economice cu Uniunea Europeană.

 

În cadrul video-conferinței din partea Republicii Moldova au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Camerei de comerț și industrie, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenției pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Agenției Turismului, Comisiei Națională a Pieței Financiare, Serviciului Fiscal de Stat, iar din partea Comisiei Europene au participat specialiști în domeniul relațiilor internaționale, industriei și politicilor antreprenoriale, mineritului și materie prime, turismului, dreptul companiilor, protecției consumatorilor și fiscalitate, dar și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Imagini: 
modelul_costului