Titlu

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) se extinde de la 1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, incluzând regiunea transnistreană
12/24/2015 - 11:16

24 decembrie 2015, ChișinăuJurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat Decizia nr. 1/2015 a Consiliului de Asociere UE-RM privind aplicarea titlului V din Acordul de asociere RM-UE (Comerț și aspecte legate de comerț) pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

Începând cu 1 ianuarie 2016 toți agenții economici din Republica Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, vor exporta mărfurile în Uniunea Europeană în baza aceluiași regim de comerț liber. Preferințele Comerciale Autonome (PCA) expiră odată cu sfârșitul anului curent, așa cum a fost anunțat din startul aplicării acestei excepții.

 

Decizia are la bază rezultatul pozitiv al negocierilor purtate la acest capitol. Astfel, pe 12 noiembrie 2015 Ministerul Economiei al Republicii Moldova a prezentat Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene (DGTRADE) un set de Măsuri de facilitare a comerțului cu UE în regiunea transnistreană, convenit cu Tiraspolul. Proiectul a parcurs procedurile de avizare în instituțiile competente de la Chișinău și Bruxelles și a fost aprobat pe 18 decembrie 2015 de Președintele Consiliului de Asociere RM-UE, Gheorghe BREGA, Prim-ministru interimar al Republicii Moldova.

 

În baza acestei decizii, autoritățile moldovenești oferă acces la toate procedurile interne de obtinere a documentelor de insotire a marfurilor destinate exporturilor pe piata comunitara, în mod transparent și echitabil, iar agenții economici sunt chemați să le respecte și să le utilizeze. Sub aspect tehnic mecanismele și instituțiile de autorizare a relațiilor comerciale externe sunt similare cu cele actuale, ceea ce garantează că punerea lor în practică va fi posibilă chiar de la 1 ianuarie 2016. Însă, pentru a beneficia de facilitățile comerciale, regiunea transnistreană s-a angajat ca într-o perioadă determinată de timp să asigure condiții preferentiale de acces a mărfurilor și serviciilor ce provin din Uniunea Europeană și acest lucru este esențial pentru a păstra condițiile comertului liber oferit mediului de afaceri local. Dacă vor fi necesități și solicitări, există disponibilitatea de a oferi asistența necesară regiunii în implementarea Măsurilor de facilitare a comerțului.

 

Aplicarea prevederilor ce țin de comerț și aspectele legate de comerț va fi evaluată în termen de zece luni de la adoptarea decizii și, în continuare, o dată pe an, cu luarea măsurilor ce se vor impune.

 

Conducerea Guvernului Republicii Moldova solicită instituțiilor responsabile ale statului să trateze cu responsabilitate și deschidere întreprinderile transnistrene la această etapă importantă, în cadrul stabilit al regulilor de comerț liber. De asemenea, menționăm drept importantă sarcina de a informa corect și la timp agenții economici în legătură cu procedurile puse la dispoziția lor pentru o activitate comercială cât mai favorabilă cu partenerii din Uniunea Europeană.

 

Decizia publicată în Jurnalul Oficial al UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0093.01.RON&toc=OJ:L:2015:336:TOC