Category: CET-I

Ministerul Economiei îndeamnă toate părţile implicate să colaboreze în vederea furnizării sigure a energiei termice consumatorilor din mun. Chisinau

27 februarie 2014, Chișinău - Ministerul Economiei a convocat o şedinţă de lucru consacrată situaţiei create în sectorul termoenergetic din mun. Chişinău cu participarea tuturor instituţiilor şi întreprinderilor implicate, printre care Primăria mun. Chişinău, SA „CET-1”, SA „CET-2”, SA „Termocom”, SA „Moldovagaz”.

 

Romanian