Achiziții

Grupul de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii în cadrul Ministerului Economiei

 

Cu privire la aprobarea componenţei

şi activitatea grupului de lucru pentru achiziţii

 

În scopul efectuării achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări pentru satisfacerea necesităţilor Ministerului în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 (Monitorul Oficial nr. 197-205/402 din 31.07.2015), şi sporirea responsabilităţii în realizarea achiziţiilor publice,

 

ORDON:

 

Se aprobă componenţa grupului de lucru pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul Ministerului, precum urmează:

 

Iulia COSTIN             - Secretar General de Stat, conducătorul grupului;

 

Membrii grupului:

Vasile Vulpe

şef al Direcţiei politici economice și mediul de afaceri

Ecaterina Ţurcanu

şef Secţie financiar-administrativă

Radu Rogovei

şef al Direcţiei infrastructură de transport

Mihail Lupașcu

şef al Direcţiei urbanism, construcții și locuințe

Alexandru Odgon

şef  Secție juridică

Marian Mamei

şef al Direcţiei infrastructura calității și securitate industrială

Svetlana Nechit

consultant superior Secţie financiar-administrativă

Dorin Dolghi

consultant principal  Secție juridică, secretarul grupului de lucru

 

 

 

 

Pagini