Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Consiliul Economic al CSI este principalul organ executiv, care asigură îndeplinirea condițiilor acordurilor adoptate în cadrul CSI, de către Consiliul șefilor de state CSI și Consiliul șefilor de guvern cu privire la formarea și funcționarea unei zone de liber schimb și alte probleme ale cooperarii socio-economice. Consiliul Economic este format din adjuncții șefilor de guvern din statele - membre ale CSI.

 

În cadrul Consiliului, activează Comisia pentru probleme economice, care își are sediul în clădirea sucursalei din Moscova a Comitetului Executiv al CSI. Comisia este compusă din reprezentanții autorizați ai tuturor statelor membre ale Comunității, cu excepția Azerbaidjanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului. Aceasta se ocupă cu completarea și revizuirea documentelor de proiect pregătite de către Comitetul Executiv al CSI și organelor de natură socio-economică, precum și armonizarea pozițiilor statelor membre.

 

Planuri:

 

 
Consiliul Economic al CSI din 6 decembrie 2019

Pagini

Subscribe to Agenda