Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Deciziile adoptate