Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

2. Tabela de divergenţe la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009”.

modelul_costului