Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

9 iunie – Ziua Mondială a Acreditării

Anual, la data de 9 iunie, marcăm Ziua Mondială a Acreditării - inițiativă globală stabilită de Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF) și Cooperarea Internaţională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) întru promovarea valorii acreditării.

Tematica evenimentului din acest an este „Acreditare: Sprijinirea implementării Obiectivelor pentru Dezvoltarea Durabilă”, fiind dedicată rolului acreditării în sprijinirea implementării Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ONU, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, anunțând că până în 2030 actorii-cheie ai societății vor elimina de comun acord toate formele de sărăcie, vor combate inegalitățile și vor soluționa problemele legate de mediu și schimbările climatice.

Centrul Național de Acreditare MOLDAC, în calitate de membru a acordurilor de recunoaștere cu IF, ILAC și Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), oferă părților interesate, cum sunt autoritățile de reglementare și consumatorii, instrumente care, fiind aplicate, servesc pentru a îndeplini obiective ce țin de promovarea creșterii economice, abordarea problemelor legate de energetica, mediu și schimbări climatice, asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor.

Ziua Mondială a Acreditării este considerată o sărbătoare profesională pentru angajații Centrului Național de Acreditare MOLDAC, precum și pentru organismele de certificare, laboratoarele de încercare/calibrare/medicale și organismele de inspecție.

În acest context, Ministerul Economiei și Infrastructurii adresează tuturor specialiștilor din domeniu, înalte aprecieri, progrese profesionale, perseverență și succes în onorabila activitate pe care aceștia o desfășoară zi de zi.

Pentru a vă familiariza cu rolul pe care îl are acreditarea și beneficiile acesteia pentru mediul de afaceri, vă invităm să vizualizați următoarele materiale video:

https://www.youtube.com/watch?v=qqViC-qA6Ww

https://www.youtube.com/watch?v=J9N7Hn5tUV4

https://www.youtube.com/watch?v=7lPF2pSV1Vk

modelul_costului