Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA)

Acordul de Liber Schimb Central-European(CEFTA) a fost încheiat în 1992 între Polonia, Ungaria si Cehoslovacia, în condiţiile dispariţiei sistemului CAER, în ideea facilitării schimburilor si a cooperării economice intraregionale. Totodată, acordul a fost văzut de la început ca un instrument de pregătire a statelor participante pentru aderarea la Uniunea Europeana. 

 

În conformitate cu prevederile articolului 51, trei dintre semnatarii inițiali, Bulgaria și România (2007) și Croația (2013) s-au retras din acordul urmare aderarării lor la Uniunea Europeană.

 

Actualmente membrii CEFTA sunt: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, UNMIK Kosovo.

 

În cadrul reuniunii de la Bucureşti a Primilor Miniştri a ţărilor Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, din 19 decembrie 2006, tarile participante la reuniune au semnat proiectul Acordului de aderare şi modernizare a Acordului de comerţ liber pentru Europa Centrală, CEFTA 2006, care a intrat în vigoare in Republica Moldova la 1 mai 2007.

 

CEFTA 2006 este un acord cu prevederi moderne cu un grad extins de liberalizare, în special a comerţului cu produse industriale, proceduri eficiente de colaborare şi coordonare, mecanisme transparente de aplicare a măsurilor de apărare comercială. CEFTA 2006 prevede instituirea unui mecanism propriu de soluţionare a litigiilor comerciale sau utilizarea instrumentului O.M.C.

 

Acordul cuprinde un text principal și o serie de anexe. Din 2006, acestea au fost completate de o serie de protocoale adiționale negociate de părți în diferite domenii.

Părțile CEFTA gestionează și promovează punerea în aplicare a acordului prin deciziile Comitetului mixt. Aceste decizii trebuie luate prin consens.

CEFTA 2006 înlocuieşte Acordul de comerţ liber pentru Europa Centrală (CEFTA) încheiat în 1992 şi acordurile bilaterale de comerţ liber. Acordul propune un cadru juridic uniform, previzibil şi de lungă durată fapt ce contribuie la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale şi multilaterale dintre ţările membre.

 

Obiectivele acestui Acord sunt:

 

 • Consolidarea într-un singur acord a nivelului existent de liberalizare a comerţului realizat prin sistemul acordurilor bilaterale de   comerţ liber deja încheiate între Părţi;
 • Imbunătăţirea în continuare a condiţiilor pentru promovarea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor străine directe;
 • Creşterea comerţului cu mărfuri şi servicii şi impulsionarea investiţiilor prin reguli corecte, clare, stabile şi predictibile;
 • Eliminarea barierelor şi a distorsiunilor din calea comerţului şi facilitarea circulaţiei mărfurilor în tranzit şi a circulaţiei transfrontaliere a mărfurilor şi serviciilor între teritoriile Părţilor;
 • Oferirea de condiţii corecte de competiţie pentru comerţ exterior şi investiţii şi deschiderea treptată a pieţelor pentru achiziţii publice ale Părţilor;
 • Oferirea de protecţie corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu standardele internaţionale;
 • Asigurarea de proceduri eficiente pentru implementarea şi aplicarea acestui Acord şi contribuţia prin acestea la dezvoltarea armonioasă şi creşterea comerţului mondial.

 

CEFTA 2006 prevede anularea tuturor taxelor vamale la import şi export, a restricţiilor cantitative şi a altor taxe cu efect echivalent în comerţul cu produse industriale şi majoritatea produselor agroindustriale.

 

Acordul in cauza conţine prevederi extinse privind comerţul cu servicii, achiziţii guvernamentale, administrarea vamală şi reguli de origine preferenţiale, procedura şi condiţiile de aplicare a măsurilor de salvgardare şi instrumentelor de apărare comercială.

 

Republica Moldova a detinut președinția CEFTA pe parcursul anului 2015.

 

 

Anexe:

 

 1. Decizia 3-2015 Protocolul privind definirea noțiunii de produse originar..
 2. PROTOCULUL 3 PRIVIND COMERŢUL CU SERVICII ÎNTRE PĂRŢILE CEFTA 2006  
 3. PROTOCOL 3 ON TRADE IN SERVICES AMONG CEFTA 2006 PARTIES (draft)  
 4. Informaţie referitor la schimburile comerciale  
 5. Anexa 2 privind produsele industriale neliberalizate  
 6. Anexa 1 privind poziţiile tarifare cuprinse în capitolele 25-97 ale NC considerate produse agricole  
 7. Preambul Acordul Central European de Comerţ Liber 
 8. Anexa 9 privind Constituirea şi Funcţionarea Tribunalului Arbitral
 9. Acordurile şi Convenţiile ce conţin prevederi referitoare la protecţia drepturilor de proprietate intelectuală 
 10. Anexa 5 privind Asistenţa Administrativă reciprocă în domeniul vamal 
 11. Anexa privind Importul pe teritoriul Kosovo sub auspiciile Misiunii Administrative Interimare a O.N.U. în Kosovo 
 12. Anexa 2 la Acordul de Amendare şi Aderare la CEFTA 
 13. Anexa 1 la Acordul de Amendare şi Aderare la CEFTA 
 14. HG privind reglementarea importului în R.M. a produselor originare din ţările membre CEFTA 
 15. Raport privind realizarea Preşedinţiei R.M. în cadrul CEFTA 
 16. Desemnarea unui mediator 
 17. Acordurile bilaterale de investiţii existente între părţi
 18. Protocol referitor la definirea conceptului de "produse originare" şi a metodelor de cooperare administrativă  
 19. Acordul de Amendare si de Aderare la Acordul Central European de Comert Liber 

 

 

modelul_costului