Acte normative

Energetică

Hotărârea Guvernului nr. 558 din 14.08.2015 privind aprobarea Balanţei energetice de perspectivă pentru anul 2015

//Monitorul Oficial 224-233/637, 21.08.2015

 

Hotărârea Guvernului nr. 409 din 16.06.2015 Hotărîre cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030

//Monitorul Oficial 177-184/472, 10.07.2015

 

Hotărîrea Guvernului nr. 396 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România, semnat la Chişinău la 21 mai 2015

//Monitorul Oficial 160/442, 19.06.2015

 

Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 20.05.2015 cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România

//Monitorul Oficial 131-138/323, 29.05.2015

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 1003 din 10.12.2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic

//Monitorul Oficial Nr. 386-39, 26.12.2014

 

Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 08.10.2014 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în complexul energetic şi combustibil

//Monitorul Oficial 319-324/907, 24.10.2014

 

Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 13.05.2014 cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.1 privind proiectele de colaborare în sectorul energetic la Programul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

//Monitorul Oficial 115-119/361, 16.05.2014

 

Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 24.02.2014 privind crearea sistemului de statistică energetică

//Monitorul Oficial 53-59/165, 07.03.2014

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 1093 din  31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice

//Monitorul Oficial Nr. 4-8, 10.01.2014

 

Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la strategia energetică până în anul 2030

//Monitorul Oficial 27-30/146, 08.02.2013 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 703 din 18.09.2012 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic //Monitorul Oficial 198-204/758, 21.09.2012

 

Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 15.08.2011 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic

//Monitorul Oficial 135-138/683, 19.08.2011

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1227 din 13.11.2001 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la acordarea asistenţei în cadrul proiectului asistenţă socială şi accesul prioritar la energie

//Monitorul Oficial 141-143/1284, 22.11.2001

 

Hotărîrea Guvernului nr. 420 din 11.05.1999 despre instituirea organului supravegherii energetice de stat şi aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat

//Monitorul Oficial 48-49/401, 13.05.1999

 

Energia electrică

Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 15.06.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile generale de import/export şi tranzit al energiei electrice

//Monitorul Oficial 86-88/645, 24.06.2005

 

Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 21.03.2016 pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale

//Monitorul Oficial 69-77/359, 25.03.2016

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1527 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul electroenergetic

//Monitorul Oficial 8-10/54, 15.01.2008

 

Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 26.04.2004 despre aprobarea Regulamentului privind construcţia/reconstrucţia centralelor electrice

//Monitorul Oficial 73-76/578, 07.05.2004

 

Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice

//Monitorul Oficial 59-61/603, 02.05.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 02.10.2000 cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic

//Monitorul Oficial 124-126/1101, 05.10.2000

 

Gaze naturale

Hotărîrea Guvernului nr. 828 din 28.10.2013 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea reţelelor de gaze naturale, proprietate publică

//Monitorul Oficial 243-247/934, 01.11.2013

 

Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.06.2012 privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu sistemul de transport gaze din România, pe direcţia Ungheni-Iaşi

//Monitorul Oficial 113-118/410, 08.06.2012

 

Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13.05.2008 cu privire la inventarierea şi reevaluarea reţelelor de gaze, proprietate publică

//Monitorul Oficial 88-89/588, 20.05.2008

 

Hotărâre de Guvern nr. 1255 din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural

//Monitorul Oficial  180-183/1299, 23.11.2007

 

Hotărîrea Guvernului nr. 123 din 07.02.2007 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă

//Monitorul Oficial 54-56/396, 20.04.2007

 

Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 09.03.2005 cu privire la aprobarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă

//Monitorul Oficial 51-54/355, 01.04.2005

 

Hotărîrea Guvernului nr. 683/18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni "Moldovagaz" la deservire tehnică

//Monitorul Oficial 100-103/830, 25.06.2004

 

Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 12.03.2003 cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi la obiectele de menire socială

//Monitorul Oficial 46-47/272, 14.03.2003

 

Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 06.02.2003 despre aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de carburant de motoare pentru mijloacele de transport auto

//Monitorul Oficial 18-19/106, 08.02.2003

 

Hotărâre de Guvern nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului Naţional de Gazificare a Republicii Moldova  

//Monitorul Oficial 190-197/1878, 31.12.2002

 

Hotărâre de Guvern nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze

//Monitorul Oficial 131-133/1356, 26.09.2002

 

Energie termică

 Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016

//Monitorul Oficial Nr. 213-222/558, 14.08.2015 

 

Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Chişinău

//Monitorul Oficial  233-236/1075, 27.12.2011

 

Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcţionării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică

//Monitorul Oficial 156-159/778, 23.09.2011

 

Hotărîrea Guvernului nr. 20 din 20.01.2009 cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat

//Monitorul Oficial 12-15/49, 27.01.2009

 

Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

//Monitorul Oficial 29-31/263, 28.02.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice

//Monitorul Oficial  060, 02.07.1998

 

Eficiență energetică și energie regenerabilă

Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 21.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanţei energetice a clădirilor şi a unităţilor de clădiri

//Monitorul Oficial 232-244/975, 29.07.2016

 

Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13.06.2016 pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

//Monitorul Oficial 169-183/815, 24.06.2016

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid

//Monitorul Oficial Nr. 315-319, 31.12.2013

 

Hotărârea Guvernului nr. 113 din 07.02.2013 cu privire la aprobarea Planul Național de Acțiuni în Domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2013-2015

//Monitorul Oficial 31-35/158, 15.02.2013

 

Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020

//Monitorul Oficial Nr. 4-8/1, 10.01.2014

 

Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului auditului energetic

//Monitorul Oficial Nr. 263-269, 21.12.2012

 

Hotărîrea Guvernului nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic

//Monitorul Oficial Nr. 245-247, 30.11.2012

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 885 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici

//Monitorul Oficial Nr. 245-247, 30.11.2012

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică

//Monitorul Oficial Nr. 126-129, 22.06.2012

 

Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020

//Monitorul Oficial Nr. 197-202/914, 18.11.2011

 

Hotărârea Guvernului nr.1173 din  21.12.2010 cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică

//Monitorul Oficial Nr. 254-25, 24.12.2010

 

Produse petroliere

Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 07.02.2013 pentru aprobarea Protocolului cu privire la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze, întocmit în oraşul Ialta la 28 septembrie 2012

//Monitorul Oficial 31-35/154, 15.02.2013

 

Hotărîrea Guvernului nr. 496 din 06.07.2012 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze

//Monitorul Oficial 143-148/544, 13.07.2012

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1102 din 10.10.2007 cu privire la acceptarea cesiunii drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Acordul de concesiune în vederea cercetării şi exploatării resurselor de ţiţei şi gaze în Republica Moldova

//Monitorul Oficial 161-164/1144, 12.10.2007

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1061 din 07.10.2005 cu privire la eliberarea produselor petroliere din rezerva de stat

//Monitorul Oficial 131-133/959, 18.08.2006

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1180 din 30.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizaţiilor tehnice pentru exploatarea depozitelor de produse petroliere şi staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate

//Monitorul Oficial 211-214/1229, 10.10.2003

 

Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 01.03.2003 cu privire la administrarea proiectului de construcţie a Terminalului petrolier şi portului maritim comercial Giurgiuleşti, precum şi a infrastructurii aferente //Monitorul Oficial 35-37/234, 07.03.2003

 

Hotărîrea Guvernului nr. 111 din 07.02.2003 despre aprobarea Planului-grafic şi devizului de cheltuieli privind crearea, implementarea şi gestionarea Sistemului automatizat de evidenţă a produselor petroliere

//Monitorul Oficial 20-22/121, 14.02.2003

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere

//Monitorul Oficial 122-123/1240, 29.08.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate

//Monitorul Oficial 122-123/1239, 29.08.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 19.07.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere

//Monitorul Oficial 110-112/1090, 01.08.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate

//Monitorul Oficial 57-58/564, 25.04.2002

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 01.10.2001 cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere

//Monitorul Oficial 120/1074, 02.10.2001

 

Hotărîrea Guvernului nr. 679 din 22.07.99 privind crearea depozitelor vamale libere specializate pentru păstrarea produselor petroliere

//Monitorul Oficial 80-82/713, 29.07.1999

 

Hotărîrea Guvernului nr. 797 din 17.07.98 pentru aprobarea Acordului cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul tranzitării petrolului şi produselor petroliere prin conducte magistrale

//Monitorul Oficial 75-76/727, 13.08.1998

 

Hotărîrea Guvernului nr.  525 din 24.09.96 cu privire la reglementarea amplasării, proiectării, construcţiei şi exploatării staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze

//Monitorul Oficial 74/589, 14.11.1996

 

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 26.06.95 cu privire la derularea contractului privind importul produselor petroliere din Iran

//Monitorul Oficial 48-49/352, 31.08.1995

 

Hotărîrea Guvernului nr. 787 din 27.10.94 cu privire la organizarea livrării sistemice şi stabile a produselor petroliere în Republica Moldova

//Monitorul Oficial 014, 24.11.1994

 

Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 06.06.94 cu privire la reglementarea lucrărilor de prospecţiuni şi exploatare a zăcămintelor gazo-petroliere

//Monitorul Oficial 002, 02.09.1994

 

Hotărârea Guvernului nr. 304 din  17.03.2007 cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015

 

Acte normative conexe in domeniul energetic

HANRE nr.74 din 10.03.2016 privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2016

//Monitorul Oficial 59-67/413, 18.03.2016

 

HANRE nr. 406  din  25.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice

//Monitorul Oficial 131-133/ 1125, 12.08.2011

 

HANRE nr. 266 din 20.11.2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de transport

//Monitorul Oficial  59-61/603, 02.05.2002

 

HANRE nr. 267 din  20.11.2007 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor electrice de distribuţie

//Monitorul Oficial Nr. 188-19/ 695, 07.12.2007

 

HANRE nr.75 din  12.02.2003 cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice

//Monitorul Oficial  30-34/47, 04.03.2003