AGENDA RIA 03.07.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

03.07.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborată de Serviciul Vamal.

 

2. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 19 iunie curent, procesul-verbal nr.12/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr.436-O din 27.10.2017 cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor și a proiectului de Ordin propriu-zis, elaborate de Serviciul Vamal.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor sanitar-veterinare față de aditivii pentru hrana animalelor, elaborată Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

6. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 și a Analizei impactului de reglementare îmbunătățită, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 19 iunie curent, procesul-verbal nr.12/

 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                      Vladislav CAMINSCHI

 

Materiale necesare