AGENDA RIA 05.06.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

05.06.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

2. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 03 aprilie curent, procesul-verbal nr.7/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar privind comerțul cu produse chimice, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Proprietății Sociale.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică, elaborată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalațiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

           

6. Examinarea demersului Ministerului Justiției privind realizarea acțiunii „introducerea în cadrul normativ a obligativității notificării Consiliului Concurenței la înregistrarea tranzacțiilor de concentrare economică la Agenția Servicii Publice” (pct.335 acțiunea L3, capitolul 10 Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019).

  

 

Președintele Grupului de lucru                                       Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare:

  1. ANRANR
  2. ANRE
  3. MADRM
  4. MinJust
  5. MSMPS