AGENDA RIA 12.06.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

12.06.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Finanțelor.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice și a proiectului Metodologiei propriu-zise, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare asupra proiectului Ordinului de aprobare a Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, de către persoanele juridice, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale și a Instrucțiunii propriu-zise, elaborate de către Serviciul Vamal.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

  

Președintele Grupului de lucru                                       Vitalie IURCU

 

Materiale necesare