AGENDA RIA 17.04.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

17.04.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea proiectului de ordin cu privire la reglementarea actelor necesare pentru acordarea unor regimuri vamale cu impact economic, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 3 aprilie curent, procesul-verbal nr.7/

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la prezentarea informației preliminare privind coletele poștale destinate introducerii în Republica Moldova și a proiectului de Ordin propriu-zis, elaborate de Serviciul Vamal.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului  cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informației geologice cu privire la subsol și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                       Vitalie IURCU

 

Materiale necesare