AGENDA RIA 19.06.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

19.06.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

2. Examinarea proiectului Ordinului de aprobare a Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, de către persoanele juridice, prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, elaborat de către Serviciul Vamal.

/AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 12.06.2019, procesul-verbal nr.11/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul de lege privind modificarea unor acte legislative și a proiectelor:

-        de lege privind modificarea unor acte legislative;

-         de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborate de Ministerul Finanțelor.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.904/2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor, elaborată de Serviciul Vamal.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborată de Serviciul Vamal.

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor în construcții, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

.

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

 

Președintele Grupului de lucru                               Vitalie IURCU

 

Materiale necesare